İstanbul araştırılacak

''İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri'' projesi 19 Ekim Pazartesi günü Alay Köşkü'nde tanıtılacak.

16 Ekim 2009 Cuma, 14:33
Abone Ol google-news

''İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri'' projesi, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından projelendirildi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından finanse edildi. Projenin tanıtım toplantısı, 19 Ekim Pazartesi günü Gülhane Parkı içindeki Alay Köşkü'nde yapılacak.

Toplantıya, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emre Bilgili ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Yücel Kanpolat katılacak.

Proje kapsamında neler yapılacak?

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen ve bünyesinde birçok uzman ve akademisyeni bir araya getiren ''İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri'' projesiyle ilk defa kapsamlı bir şekilde hem kamu hem özel sektörü kapsayarak, ''İstanbul'un kültür-sanat varlıkları, mirası ve kültür ekonomisinin fotoğrafı'' çekilecek.
İstanbul'un kültür başkenti olarak 21. yüzyıla damgasını vurabilmesi için izlenmesi gereken politikalar konusuna ışık tutacak proje, 15 ayda tamamlanacak.

Kültür mirası envanteri, kentteki tarihi dokunun korunmasına yönelik alan yönetimi, çevre düzenlemesi, restorasyon, koruma, yeniden değerlendirme çalışmalarına altlık olacak kapsamlı, güncellenen, kolay ulaşılabilen bir veri tabanı sistemi oluşturacak.

Kültür ekonomisi envanteriyle de İstanbul'un kültür ve sanat alanının kapasitesinin, aktörlerinin, üretiminin, tüketiminin, iş gücünün, yatırımlarının ve ticaretinin profili ortaya çıkacak, kültür ekonomisinin kent için önemi rakamlarla anlaşılabilecek.

Derlenen envanter verileri, İstanbul'u yaratıcı ve buluşçu bir çevre haline getirecek, sektörel destek, mekansal kümelenme ve İstanbulluların kültüre daha geniş katılımının sağlanması gibi politika arayışlarına yardımcı olacak.

Proje, İstanbul kültür mirası verilerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜBA işbirliğinde oluşturulan uluslararası standartlara uygun ''Ulusal Kültür Mirası'' sistemi içine alınmasını sağlayacak.

Proje sonunda İstanbul kültür mirası ve ekonomisi verilerinin kamuoyu kullanımına açıldığı bir internet portalı geliştirilecek, dünyanın çeşitli akademi ve kurumlarından gelecek kültür varlıkları ve ekonomisi uzmanlarıyla seminerler ve İstanbul kültür profili, mirası ve ekonomisine ilişkin yayınlar yapılacak.