Jeofizik Mühendisleri Odası'ndan linyit uyarısı

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, çıkarılan yeni bir kanunla ruhsatı kamu kuruluşlarına ait olan linyit kömürü sahalarının özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresine Başkanlığı'na devrinin sağlandığını belirttti.

19 Temmuz 2012 Perşembe, 14:26
Abone Ol google-news

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Meclis'te kabul edilen, 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe giren, 6353 sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a eklenen geçici madde ile ruhsatı kamu kuruluşlarına ait olan linyit kömürü sahalarının özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresine devrinin sağlandığını belirtti.

Türkiye'nin ithal doğalgaz nedeniyle birincil enerji tüketiminde dışa bağımlı olmasının, önemli bir arz güvenliği riski oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ülkemiz enerji ihtiyacının yüzde 20'si, yerli linyit kaynaklarımızdan karşılanmaktadır. Artık dünyada stratejik bir öneme sahip olduğu kabul edilen linyit yataklarının, yapılacak özelleştirmelerle uluslararası şirketlerin tekeline terk edilecek olması, başta enerjide dışa bağımlılığı ve arz güvenliği riskini daha da arttıracaktır. Ayrıca bölgesel kalkınmayı ve istihdamı olumsuz etkileyecektir" denildi.

Enerjide arz güvenliği riskinin, ancak ulusal kaynaklara dayalı enerji planlaması ve yerli kaynakların daha fazla değerlendirilmesi ile azaltılabileceğine işaret açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Hayati bir önem taşıyan linyit sahalarımızın özelleştirme yerine devletin elinde kalması, uzman kamu kurumu ve kuruluşları tarafından işletilerek ekonomiye kazandırılması, ülkemizin enerji politikası açısından daha doğru olacaktır. Aksi takdirde yeniden tesis edilemeyecek kayıpların yaşanması gerçeği ile karşı karşıya kalınacaktır."