Savaşları, entrikaları, liderleriyle Rusya!

Abraham Ascher, Kısa Rusya Tarihi’nde; entrikalar ve savaşlarla dolu yüzlerce yıllık Rusya tarihini ortaya koyuyor, tam bir tarih yolculuğu sunuyor. Çarlık Rusya’sından Sovyetler Birliği’ne ve ardından Rusya Federasyonu’na, tarihin en güçlü devletlerinden birinin tüm siyasi ilişkilerini, yönetim şekli değişikliklerini ve güçlü liderlerini inceliyor.

22 Aralık 2020 Salı, 10:14
Abone Ol google-news

Moğollarla bitmek bilmeyen çekişmeler, Korkunç İvan ve Büyük Petro’nun yönetim anlayışları, II. Katerina’nın hırsı, Osmanlı Devleti’yle uzun soluklu husumet, Napolyon tehdidi ve nihayet çarlık Rusya’sının sonu: Bolşevik Devrimi, dünya savaşları, komu¨nizm, Lenin ve Stalin’in baskıcı yönetimleri, SSCB’nin dağılışı, Soğuk Savaş ve ABD’yle ilişkiler...

Abraham Ascher, Kısa Rusya Tarihi’nde; entrikalar ve savaşlarla dolu yüzlerce yıllık Rusya tarihini ortaya koyuyor.

Çarlık Rusya’sından Sovyetler Birliği’ne ve ardından Rusya Federasyonu’na, tarihin en güçlü devletlerinden birinin tüm siyasi ilişkilerini, yönetim şekli değişikliklerini ve güçlü liderlerini inceliyor.

Romanov hanedanının üç yüzyıllık hükümranlığından Vladimir Putin’in uzun soluklu yönetimine, kapsamlı bir tarih yolculuğu sunuyor.

Kısa Rusya Tarihi / Abraham Ascher / Çev.: Yavuz Alogan / Say Yay. / 360 s.