'Kentsel dönüşüm'e onay verdi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun"un da aralarında bulunduğu 6 kanunu onayladı.

30 Mayıs 2012 Çarşamba, 17:42
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Gül, 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 6307 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 6308 sayılı "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 6309 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", 6310 sayılı "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 137 ve 138 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", 6311 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u onayladı.

Kanunlar yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun"u onayladı. Kanun ile afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere, iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasların belirlenmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Gül'ün onay verdiği kanunun getirdiği düzenlemeler şöyle:

Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı mâlikleri veya kanunî temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılacak ve sonuç Bakanlığa veya İdareye bildirilecek. Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek mâliklerden veya kanunî temsilcilerinden isteyebilecek. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılacak veya yaptırılacak. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilecek. Bakanlıkça veya İdarece yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı mâliklerce veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde itiraz edilebilecek. Bu itirazlar; Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanacak. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan tespit işleminin masrafı ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek. Tapu müdürlüğü, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın aynî ve şahsî hak sahiplerine bilgi verecek.

Riskli yapılar, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde Bakanlık veya İdare tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek. Tapu kütüğüne işlenen belirtmeler hakkında, ilgili tapu müdürlüğünce aynî ve şahsî hak sahiplerine bilgi verilecek.

 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Cumhurbaşkanı Gül'ün onay verdiği 6308 sayılı "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az 3 bin 500 kişiye bir eczane olacak şekilde düzenlenecek. Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczanenin açılmasına müsaade edilecek. Serbest eczanelerde, reçete sayısı veya ciro gibi kriterlere göre belirlenen sayıda ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu olacak. Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı en az bir yıl müddetle eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışacak. Beşeri ilaçlar, Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler; Sağlık Bakanlığı'nın iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri dahil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları eczanede satılacak.

Nişantaşı'na üniversite

Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 6 kanun arasında bulunan 6307 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ile de İstanbul'da "Murat Hüdavendigar Üniversitesi" ve "Nişantaşı Üniversitesi" adlarıyla iki ayrı vakıf üniversitesinin kurulması ve Muğla Üniversitesi'nin adının "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi" olarak değiştirilmesi öngörülüyor.

Kanunun getirdiği düzenlemeler şöyle:

"Muğla Üniversitesi"nin adı "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi" şeklinde değiştirildi.
İstanbul'da Merve Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Murat Hüdavendigâr Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulacak.

İstanbul'da Engin Fikirler Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Nişantaşı Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulacak.