Kılıçdaroğlu'na cevap

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İETT otobüs alımlarıyla ilgili iddialarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden cevap geldi.

13 Ağustos 2009 Perşembe, 12:47
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, otobüs ihalesi ile ilgili olarak CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları üzerine kamuoyuna açıklama yapılması gereğinin doğduğu belirtildi.

Açıklamada, ''Öncelikle belirtmek gerekir ki İETT, otobüs alımını Kamu İhale Kanunu'ndaki hükümler çerçevesinde gerçekleştirmiştir. İhale sürecinde Kamu İhale Kurumu (KİK) kararlarına uyulmuş, yargı kararlarının gereği yapılmıştır'' denildi.

''Uzun süren ihale sürecini göz ardı ederek, yasa maddelerini ve bu süreçte verilen yargı kararlarını dikkate almayarak yapılan değerlendirmelerin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu'' dile getirilen açıklamada, söz konusu ihaleye 13 Ekim 2004 tarihinde çıkıldığı ve 350 adet solo, 100 adet körüklü, 50 adet çift katlı olmak üzere 500 otobüs alımının öngörüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, BMC Sanayi, Çakır Yapı Sanayi, MAN Türkiye, EVOBUS GMBH ve Mercedes-Benz Türk olmak üzere 5 firmanın ihaleye teklif verdiği, ''Avrupa Birliği müktesebatında 2008 yılı için öngörülen araç içi ve dışı yüzde 100 alçak tabanlı toplu ulaşım aracı kriterlerine ve teknik şartlara uymayan 4 firmanın teklifinin değerlendirme dışı kaldığı'' vurgulandı.

Otobüs alım işinin, kriterlerini sağlayan EVOBUS GMBH firmasına ihale edilerek sonucun tüm firmalara bildirildiği, karara itiraz eden BMC firmasına teklifinin uygun bulunmama nedenin bildirildiği ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
''İETT'nin 19 Ocak 2005 tarihinde aldığı ivedilik ve kamu yararı kararı, tüm isteklilere 24 Ocak 2005 tarihinde bildirilmiş ve tebligatı izleyen 7 gün içinde sözleşme imzalanmamıştır. Görüldüğü gibi karar tarihi 26 Ocak 2005 değil, 19 Ocak 2005'dir. Yasal sürelere uyulmuştur. Sözleşme, ihaleye ilişkin yasal sürenin bitiminden sonra 1 Şubat 2005 tarihinde imzalanmıştır. Kamu İhale Kurumu'nun 'ivedilik ve kamu yararı' kararının iptaline ilişkin telgrafı, İstanbul Postanesine 1 Şubat 2005 günü saat 19.44'te ulaşmıştır. Bahse konu telgraf, İETT Genel Evrak Şube Müdürlüğü'ne sözleşme imzalandıktan sonra 2 Şubat 2005'de tebliğ edildiğinden, bu iptal kararının sözleşmenin geçerliliğine hukuken bir etkisi olmamıştır. Zira, sözleşme Kamu İhale Kanunu'nun o dönemde yürürlükte bulunan hükümlerine uygundur. Dolayısıyla, yasanın ilgili maddesine uygun olarak geçerli bir sözleşme mevcuttur.

KİK'e yapılan şikayetler hakkında karar verilmesi, 'sözleşmenin imzalanmamış şartına bağlanmış olmasına' karşın, Kamu İhale Kurumu, 31 Mart 2005 tarihinde ihale kararını iptal etmiştir. Buna rağmen karara uyulmuştur.''

İETT Encümeninin 26 Nisan 2005 tarihli kararı ile sözleşmenin askıya alındığına ilişkin durumun yükleniciye tebliğ edildiği belirtilen açıklamada, bunun üzerine yüklenici EVOBUS GMBH firmasınca İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, davada, ''sözleşmenin İETT tarafından askıya alınmasına ilişkin uygulamanın tedbiren durdurulmasına karar verildiği ve bu kararın 9 Ağustos 2005 tarihinde İETT'ye tebliğ edildiği'' anlatılarak, mahkeme kararı gereğince İETT Encümeninin 11 Ağustos 2005'te sözleşmenin yürürlüğünün devamını kararlaştırdığı bildirildi.

Bu durumda tedbir kararına uyarak sözleşmeyi uygulamanın hukuki bir zorunluluk olduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Dolayısıyla İETT ile ihaleyi alan firma arasında geçerli bir sözleşme olduğuna hükmeden yargı kararı varken, sayın Kılıçdaroğlu'nun 'KİK'in ihaleyi açıkça iptal etmesine karşılık, İETT niçin ve hangi gerekçeyle sözleşmenin aynen yürürlükte olduğunu kabul etmiştir?' sorusu yersizdir. Sonuç olarak, ortada iddia edildiği gibi 'ne yasalara aykırı bir ihale vardır, ne de yargı kararları hiçe sayılmıştır.' Aksine otobüs alımına ilişkin ihale yasalara uygun olarak yapılmıştır. Yüklenici firma ile KİK hükümlerine uygun olarak geçerli bir sözleşme imzalanmıştır. KİK tarafından iptal kararı verilmesi nedeniyle İETT tarafından sözleşme askıya alınmışsa da İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin tedbir kararı gereğince, Kamu İhale Kanunu'nun ilgili hükmüne uygun olarak imzalanmış olan ve geçerli bulunan sözleşmenin uygulanması anayasal ve yasal bir zorunluluk olmuştur.''