Kılıçdaroğlu'na Ermenilik iddiasında bulunan yazara dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yazar Süleyman Yeşilyurt hakkında, ''Dersim Ermenisi Yemuş Hanımın Oğlu, Çarkçı Kemal'' adlı kitabında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ''yayın yoluyla hakaret ettiği'' iddiasıyla 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açtı.

21 Nisan 2011 Perşembe, 08:43
Abone Ol google-news

Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Kürşat Kayral tarafından açılan davanın iddianamesinde, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mutluhan Karagözoğlu tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Süleyman Yeşilyurt'un ''Dersim Ermenisi Yemuş Hanımın Oğlu, Çarkçı Kemal'' adlı kitabında, ''Kılıçdaroğlu'nun annesinin isminden yola çıkılarak, kendisinin Ermeni kökenli olduğu konusunda gerçek dışı iftirada bulunulduğunun, Ermeni etnik kimliği kullanılarak kendisine zarar verilmek istendiğinin ve seçimler öncesinde karalama yapıldığının'' ifade edildiği aktarıldı.

İddianamede, suç duyurusu dilekçesinde, ''Kılıçdaroğlu'nun annesi hakkında yazılanların tamamen gerçek dışı olduğunun, Almanya'da PKK'liler ile görüşülmesi olayı ile ilgili olarak da aynı iddiaları dile getirenlerin Ankara Asliye Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde mahkum olduklarının, Alman yetkili makamlarınca da bu hususun reddedildiğinin'' belirtildiği anımsatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 26. ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 10. maddesinde öngörülen ve AİHM kararları ile desteklenen düşünce ve olayları açıklama ve yayma hürriyetinin, fikir özgürlüğünün ana teması olduğu belirtilen iddianamede, siyasi şahsiyetler ile toplum önünde görevlerde bulunan kişilerin eleştirilmesi açısından esnek bir yaklaşım tarzı gösterilmesinin gerektiği, eleştirilerin sert ve acımasız olabileceği kıstasları ana kriterler ise de bu özgürlüklerin kullanılması aşamasında, özle biçim arasındaki dengenin kurulması gerektiği kaydedildi.

Bu ilke ve kanıtlar gözetilmeden yapılan yayının hukuka aykırılık oluşturacağı anlatılan iddianamede, somut olaylar belirtilerek, kişilik haklarını zedeleyici kelime ve tanımlamalarda bulunularak yapılan yayınların hakaret unsurunu içerisinde taşımasının koruma kapsamında yer alamayacağı vurgulandı.

İddianamede, ''Kitap içeriğindeki kelime ve tanımlamalarda, eleştiri ve tenkit sınırları aşılmak ve küçük düşürücü değer yargılarında bulunulmak suretiyle kişilik haklarına tecavüz edildiği ve yazının hukuka aykırı duruma getirilip düşünsel bağın bozulduğu, haksız isnat ve yargılarla hareket edildiği, eleştiri için gerekli bulunmayan kelimeler kullanıldığı, yazı içeriğinde geçen ibareler ile kişi hakkında soruşturma ve kovuşturmalara neden olabilecek isnatlarda bulunulduğu, bu tür değer yargılarında bulunulmasının sövme suçunu oluşturduğu'' belirtildi.

Süleyman Yeşilyurt'un, savunmasında, suçlamayı kabul etmeyerek, olayların doğru olduğunu savunduğu, yalan ve hakaret savlarını kabul etmediği aktarılan iddianamede, Yeşilyurt'un, 5237 sayılı TCK'nın 125/1-2-3a-4. maddelerinde düzenlenen ''kamu görevlisine görevinden dolayı yayın yoluyla hakaret'' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianamenin kabul edildiği ve Yeşilyurt'un yargılanmasına önümüzdeki aylarda başlanacağı öğrenildi.