Klişeler erkeklere yarıyor...

Yapılan bir araştırma, klişelerin erkeklerin yararına olduğu sonucunu verdi. Klişelerin daha yerleşmiş olduğu ülkelerde erkek çocuklarının 4. sınıfta fen ve matematik derslerinde kızlara göre daha iyi sonuçlar elde ettiği ortaya çıktı.

23 Haziran 2009 Salı, 11:39
Abone Ol google-news

Kadın ve erkeklerin katılımıyla 34 ülkede yapılan araştırmada, ifade edilmesi istenmeyen ya da farkında olunmayan düşüncelerin (örtük klişeler) kız çocuklarını bilim ve matematik alanlarında eğitim görmekten vazgeçirebildiği belirlendi.

Bu klişelerin daha yerleşmiş olduğu ülkelerde erkek çocuklarının 4. sınıfta fen ve matematik derslerinde kızlara göre daha iyi sonuçlar elde ettiği ortaya çıktı.

Araştırmaya imza atanlardan Brian Nosek, araştırmanın yapıldığı ülkelerde halkın bilime ilişkin kavramları kadınlardan çok erkeklerle ilişkilendirmesinin genel bir eğilim olduğuna tanık olduklarını söyledi.

Araştırmaya göre "erkek çocuğu", "baba", "kız çocuğu" ve "anne" gibi kelimeler ile "fizik", "biyoloji", "kimya" "tarih", "sanat" ve "edebiyat"a ilişkin terimler arasında bağ kurmaları istendiğinde, katılımcılar bilim ya da fenle ilgili terimleri daha hızlı bir şekilde erkeklerle ilişkilendirdi. Özellikle hem kadın, hem de erkek katılımcıların büyük oranda bilimi erkeklerle ilişkilendirmesi araştırmacıları şaşırttı.

Virginia Üniversitesi profesörlerinden Nosek, kültürün, inançlara ve davranışlara biçim vermekte önemli bir güç olduğunu, farkında olunmayan ön yargı, tutum ve inançlar ile bilimsel alanlardaki başarının cinsiyetler arasında uçurumu karşılıklı olarak pekiştirdiğini belirtti. Bilim adamı, insanların erkeklerin daha çok bilimsel alanlarda çalıştığını gördükçe, erkeklerin bilime daha yatkın olduğuna ilişkin ön yargı geliştirdiğini vurguladı.

Araştırma Amerikan Bilimler Akademisi'nin PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) dergisinde yayımlandı.