Kriz, mezhep çatışmasına dönüşüyor

Suriye'deki BM gözlemcileri, mezhep çatışması riskinin en yüksek düzeye tırmandığı uyarısını yaptı.

20 Aralık 2012 Perşembe, 14:10
Abone Ol google-news

BM'nin Suriye'deki bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan son raporunda, "Suriye krizinin siyasi reform peşindeki barışçıl protestolardan etnik ve dini gruplar arasındaki çatışmaya dönüşme riski her zamankinden daha çok. Hükümet güçleriyle karşıt silahlı gruplar arasındaki çatışmalar ikinci yılını doldurmaya yaklaşırken krizin tabiatı açıkça mezhepsel hale geldi" denildi.

Son aylarda Suriye toplumunun Şii ve Sünni kesimleri arasında gerginliğin tırmandığı ve mezhep çatışmalarının gittikçe daha kaçınılmaz hale geldiği aktarılan raporda, "Ermeniler, Hristiyanlar, Dürziler, Filistinliler, Kürtler ve Türkmenler gibi diğer azınlık grupları da ihtilafa sürükleniyor. Fakat en keskin mezhepsel bölünme, hükümetin üst düzey siyasi ve askeri yetkililerinin çıktığı Nusayriler ile bütünüyle olmasa da büyük çoğunlukla hükümet karşıtı silahlı grupları destekleyen Sünni çoğunluk arasında" tespiti yapıldı.

Raporda etnik ve dini grupların saldırı ve misilleme korkusuyla silahlandığı, hükümet güçleri ve hükümet destekli Şebiha militanlarının Sünni sivillere saldırdığı ve "kendilerine ait" olduğunu iddia ettikleri bölgelerde gördükleri Sünnileri öldürmekle tehdit ettikleri, buna karşın hükümet karşıtı silahlı grupların esir aldıkları hükümet güçlerinden Sünni olanları hapsederken Nusayrileri infaz ettikleri yönünde bilgiler geldiği aktarıldı.

Suriye'deki çatışmaların gittikçe daha çok mezhepsel hale gelmesiyle bölge ülkelerinden savaşmaya gelenlerin sayısının da arttığı belirtilen raporda, İran'ın devrim muhafızlarının ve Hizbullah militanlarının hükümet yanında savaştığının teyit edildiği ve Iraklı Şiilerin savaşmak için geldiği iddialarının araştırıldığı ifade edildi.

Buna karşın Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden Sünni grupların muhaliflerin yanında ya da bağımsız olarak savaşmak için Suriye'ye gelmeye devam ettikleri bildirilen raporda, Suriye'deki bütün toplum kesimlerinin ülkeden sürülme ya da katledilme riski altında bulunduğu ve müzakereler yoluyla çözümün her zamankinden daha acil hale geldiği vurgulandı.

Raporda etnik ve dini grupların pozisyonlarıyla ilgili bilgiler de verilirken Ermenilerin, diğer Hristiyanların ve Dürzilerin Esed rejiminin safına geçerken Filistinlilerin hükümet ve muhalefet yanlıları olarak bölündüğü, Kürtlerin büyük çoğunluğunun "görece otonomi içinde yaşadığı" ve kontrolü sağlamak için zaman zaman rejimle ve muhaliflerle çatıştıkları ve Türkmenlerin muhaliflerin yanında hükümet güçleriyle savaştığı aktarıldı.