MEB, harçlarda ters köşe oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı "2011 Yılı Faaliyet Raporu"nda üniversitelerin finansmanında öğrenci katkı paylarının artırılmasının esas alınacağının kabul edildiği ortaya çıktı.

17 Ağustos 2012 Cuma, 06:32
Abone Ol google-news

Milli Eğitim Bakanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu, MEB Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yayınlandı. Raporda, 2009 yılında 23 bin 893, 2010 yılında 40 bin 922 olan kadrolu öğretmen sayısının Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilatını düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname gereği sözleşmeli personelin kadroya alınması nedeniyle 2011 yılında 102 bin 830'a çıktığı belirtiliyor. Personelin yaş dağılımının da değerlendirildiği raporda 2011 yılı itibariyle Bakanlık bünyesinde çalışan 815 bin 848 personelden 238 bininin 18-30 yaş, 311 bininin 31-40 yaş, 187 bininin 41-50 yaş, 74 bininin ise 51-60 yaş aralığında olduğu görülüyor. MEB'in 61 yaş üstünde 3 bin 214 personeli bulunuyor. Bakanlığın personelin eğitim düzeyiyle ilgili araştırmasının sonuçları ise şöyle: "MEB personelinden 860'ı doktora, 46 bini yüksek lisans yapmış. Personelden 651 bini lisans, 69 bini ön lisans, 30 binİ lise, 11 binİ ortaokul, 5 bini ilk okul mezunu."

'MEB'in raporu Başbakan'ın açıklamasını tutmadı'

MEB raporunun "Temel Politikalar ve Öncelikler" kısmının "9. Kalkınma Planı" başlığı altında üniversite harçlarıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme bulunuyor. Raporda üniversitelerin finansmanında öğrenci katkı paylarının payının artırılacağı ifade edilerek, "Yükseköğretim kurumlarında finansman kaynakları geliştirilecek ve çeşitlendirilecek, öğrenci katkı paylarının, mali gücü olmayan başarılı öğrencilere burs ve kredi sağlanması şartıyla yükseköğretimin finansmanındaki payının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır" denildi.

Bütün eğitim kademelerinde özel sektörün payının artırılacağının belirtildiği raporda, kamu kaynaklarının en fazla ihtiyaç duyan kesimlere yönlendirilmesinin sağlanacağı, etkin bir kalite değerlendirme ve denetim sistemi kurulması koşuluyla özel yükseköğretim kurumlarının açılabilmesine imkan sağlanacağı, öğrenciler ve aileleri üzerindeki mali, sosyal ve psikolojik yüklerin hafifletilmesi amacıyla eğitim sistemi, sınav odaklı yapıdan kurtarılacağı kaydedildi.

KHK'ye uyum süreci denetimi vurdu

Raporda, 2011 yılında Bakanlığın teşkilat yapısını düzenleyen KHK'nin denetim faaliyetlerini geçici olarak aksattığı şu sözlerle ifade edildi: "2011 yılında bir önceki yıla göre denetlenen okul sayısı bin 033'den 784'e düşmüş, denetlenen kurum sayısı 567'den 372'ye düşmüş, denetlenen öğretmen sayısı 15 bin 865'den 12 bin 724'e düşmüş ve son olarak denetlenen yönetici sayısı 2 bin 854'den bin 637'ye düşmüştür. Ancak bu düşüşler gerçekte bir düşüş olmamakta, denetim anlayışındaki değişime paralel olarak geçiş döneminde görülebilecek bir durum olarak mütalaa edilmektedir. Zira yılın son 3 ayı 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrası oluşan yeni duruma uyum sağlanması, gerekli çalışmaları yapılması için kullanılmıştır."

10 bin kere davalık

2011 yılı içerisinde MEB aleyhine açılan 9 bin 564 idari, 937 adli, 362 icra takip davası olmak üzere toplam 10 bin 863 yeni davanın olduğunun belirtildiği raporda, "Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan ya da Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları hukuki açıdan incelenmiş, 124 kanun, tüzük, yönetmelik tasarısı ve yönerge ile 478 tane hukuki konulara ilişkin olmak üzere toplam 602 adet hukuki görüş verilmiştir" denildi.

'923 bin kişi okuma yazma kurslarına katıldı'

Raporda yer alan bir başka veri de Türkiye'de okur yazarlıkla ilgili dikkat çeken bir tablo ortaya çıkardı. Buna göre 2010-2011 öğretim yılında ülke çapında 55 bin 077 okuma yazma kursu açıldı. Bu kurslara 706 bini kadın 217 bini erkek toplam 923 bin kişi katıldı.
 

Ücretsiz kitaba 376 milyon lira harcandı

Bakanlığın eğitimde fırsat eşitliği için başlattığı ücretsiz ders kitabı kapsamında 2011 yılında ise toplam 215 milyon 357 bin 569 kitap dağıttığının, bu kitaplar için toplam 376 milyon 133 bin 835 TL ödendiğinin belirtildiği raporda, "2003 yılından 2011 yılına kadar toplam 1 milyar 338 milyon 603 bin 833 adet kitap dağıtılmış, toplam 2 milyar 293 milyon 917 bin 808 TL ödeme yapılmıştır" denildi.

'Öğrenci başına bin 274 lira'

Raporun verilerine göre 2009'dan bu yana taşımalı eğitim hizmeti verilen öğrenci sayısı 668 binden 741 bine çıktı. Taşıma ve yemek masrafları birlikte düşünüldüğünde 2009'da 617 milyon TL, 2010'da 734 milyon TL olan yemek ve taşıma giderleri 2011 yılında 848 milyon TL'ye yükseldi. 2011 yılında öğrenci başına yıllık yemek ve taşıma harcaması tutarı ise bin 274 TL oldu.

Kızlar erkeklerden daha başarılı

Raporda erkek ve kız öğrencilerin okuldaki başarı oranlarına da yer verilerek, "Ortaöğretim okullarında başarısızlık oranı yüzde 5,42'dir. Bu oran en yüksek olarak genel liselerde yüzde 7,71 olarak gerçekleşmiştir. Genel liselerin 9. sınıflarında en yüksek ders başarısızlığı yüzde 14,46 olarak gerçekleşmiş olup, bu oran tüm okul türlerimizde yüzde 11,07'dir. Cinsiyet bazında düşünüldüğünde erkek öğrencilerin kız öğrencilerden ders bazında daha başarısız olduğu görülmektedir. Erkek öğrencilerin 9. sınıfta ders başarısızlığı yüzde 17,20 iken bu oran kızlarda yüzde 10,25 olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak tüm okul türlerimizde erkek öğrencilerimizin başarısızlığı yüzde 7,11 olarak gerçekleşirken, bu oran kızlar yüzde 3,65'dir" denildi.
 

Genel liseden lisansa geçiş yüzde 19.70

Raporda Genel Liselerden 4 yıllık lisans programına yerleşenlerin oranının yüzde 19,70'te kaldığı, lisans, ön lisans ve açık öğretim fakültesi birlikte düşünüldüğünde toplam yerleşenlerin oranının yüzde 40,73'ü bulduğu belirtildi ve "Üniversitelerin tüm illere yaygınlaştırılması sonucu yükseköğretim kontenjanlarının artması da başarının yükselmesinde önemli bir etken olmuştur" ifadelerine yer verildi.