Miras Demeye Dilimiz Vardı Varacak

İz Öztat'ın kişisel sergisi İZ 15 Mayıs Salı günü Maçka Sanat Galerisi'nde açıldı.

24 Mayıs 2012 Perşembe, 10:21
Abone Ol google-news

İz Öztat 30 Haziran’a dek sürecek olan sergisi bağlamında Maçka Sanat Galerisi'nin bir modernist mimarlık örneği olarak şehirle ilişkisi ve geleceğini tartışmaya açmak amacıyla tarihçi ve kent araştırmacısı Orhan Esen'i projeye katkıda bulunmaya davet etti. Öztat'ın daveti üzerine Esen, “Maçka Sanat Galerisi'nin İstanbul'un hızla dönüşen kentsel dinamikleriyle ilişkisi, bir kültür mirası olarak değerlendirilme ihtimali üzerinden kurulabilir mi?” sorusundan yola çıkarak bir sohbet toplantısı tasarladı. 26 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan toplantıda (bu bir nevi “forum”da) katılımcılar, İhsan Bilgin, Hüseyin Irmak, Mehmet Konuralp, Ebru Omay ve Murat Cemal Yalçıntan'dan oluşan, farklı disiplinlerden, farklı bakış açıları, farklı pratikler ve kaygılarla 70'li yıllara tanıklık etmiş veya dönemin kentsel mirası ile ilgilenen bir grup insanla bir araya gelecekler. Galeriye, dönemin kentsel çevre üretiminin geniş çerçevesinden bakılacak. Yapsat apartmandan gecekonduya, anonim toplu konuttan özgün mimari müdahalelere, artık tarih olmuş bir dönemin ruhunu farklı açılardan yansıtan kentsel üretim pratikleri birlikte ele alınacak.

İhsan Bilgin (İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) mimar, eğitimci, sergi yapımcısı. Dersleri, raporları, yazıları ve sergileri ile modernleşme dönemi İstanbulu'nun toplumsal belleğinin oluşmasına katkıda bulunan aktörlerin başında geliyor. Avrupa Kültür Başkenti projeleri kapsamında Santral İstanbul'da gösterilen "1910-2010 Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü" sergisinin genel koordinatörlüğünü ve 1950-80 döneminin kuratörlüğünü üstlendi.

Orhan Esen, sosyal ve ekonomik tarih formasyonu ile İstanbul'un yapılı çevre tarihi ve aktörleri üzerine araştırıyor ve yazıyor. Bir kentli olarak kendini süreçlere müdahil olma konusunda sorumlu hissediyor. Bir kent rehberi olarak yürüttüğü çalışmalar, tarihsel alanlar kadar metropolün bütününü, kalıcı olan yapılar kadar geçici olanları da kapsıyor. Hüseyin Irmak, Kağıthane'nin yerel tarihinde uzman. İlgi alanı bölgenin klasik mirasının ötesindeki yakın dönemi de kapsıyor. Bölgede son örnekleri görülen gecekonduları inşa edenler ve sakinlerinin katılımıyla sözlü tarih çalışması gerçekleştiriyor, bu yerleşim biçiminin bir kentsel miras olarak değeri ve korunma imkanları üzerine çalışıyor.

Hüseyin Irmak, Kağıthane'nin yerel tarihinde uzman. İlgi alanı bölgenin klasik mirasının ötesindeki yakın dönemi de kapsıyor. Bölgede son örnekleri görülen gecekonduları inşa edenler ve sakinlerinin katılımıyla sözlü tarih çalışması gerçekleştiriyor, bu yerleşim biçiminin bir kentsel miras olarak değeri ve korunma imkanları üzerine çalışıyor.
Mehmet Konuralp, döneme damgasını vurmuş bir dizi öncü binanın yanısıra bizzat Maçka Sanat Galerisi'nin de mimarı. Konuralp'in eseri Zincirlikuyu'daki Karayolları ofis binası, döneminin mimari miras olarak tescillenmiş ilk örneği.

Ebru Omay (Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü) koruma alanında uzman mimar. Savaş sonrası dönem modernist mimarinin miras olarak tanımlanması ve tescili konularında etkin, bu faaliyetleri akademik alanın ötesinde ICOMOS ve DOCOMOMO gibi uluslararası kuruluşlar kapsamında yürütüyor.

Murat Cemal Yalçıntan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü), şehir ve bölge plancısı. İstanbul’da kentsel dönüşüm ve büyük projeler üzerinden eleştirel çalışmalar sürdürüyor. Gecekondu mahallelerine gönüllü danışmanlık yapıyor. Bir Umut Derneği ve Dayanışmacı Atölye üyesi.