Ödemeler Dengesi gelişmeleri

Türkiye'nin 2009 yılı Ocak-Ağustos döneminde cari açığı, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 81,2 oranında azalarak 34 milyar 935 milyon dolardan 6 milyar 574 milyon dolara geriledi.

12 Ekim 2009 Pazartesi, 14:26
Abone Ol google-news

Merkez Bankası, Türkiye'nin Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.
Buna göre Türkiye'nin geçen yılın Ağustos ayında 3 milyar 19 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın Ağustos ayında 127 milyon dolar fazla verdi.

Alt kalemler itibarıyla, ödemeler dengesindeki dış ticaret açığının geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 45,3 oranında düşerek 3 milyar 485 milyon dolara gerilemesi ''hizmetler dengesi kaleminden kaynaklanan net gelirlerin yüzde 3,5 oranında artarak 3 milyar 989 milyon dolara yükselmesi, gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net giderlerin yüzde 18,5 azalarak 521 milyon dolara düşmesi ve cari transferlerden kaynaklanan net girişlerin yüzde 1,4 oranında artarak 144 milyon dolar olarak gerçekleşmesi'', geçen yılın Ağustos ayında açık veren cari işlemler hesabının bu yılın aynı ayında fazla vermesinde etkili oldu.

Sonuç olarak, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde cari açık, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 81,2 oranında azalarak 34 milyar 935 milyon dolardan 6 milyar 574 milyon dolara geriledi.

 

Turizm gelirleri düşerken giderleri arttı

Merkez Bankası tarafından açıklanan Türkiye'nin Ağustos ayına ilişkin Ödemeler Dengesi verilerine göre, 2009 yılının sekiz aylık döneminde turizm gelirleri geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,8 azalarak 13 milyar 965 milyon dolara gerilerken, turizm giderleri yüzde 11,2 artarak 2 milyar 679 milyon dolara yükseldi. Bunun sonucunda söz konusu dönemde, net turizm gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 6,8 azalarak 11 milyar 286 milyon dolara gerilediği tahmin edildi.

Ödemeler dengesi verilerinde kaynağı belli olmayan para tutarını gösteren Net Hata Noksan kalemine göre, Ağustos ayında 1 milyar 122 milyon dolar çıkış olurken, 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise 5 milyar 717 milyon dolar giriş oldu. 2008 yılının Ocak-Ağustos döneminde toplam 11 milyar 101 milyon dolar fazla veren hizmetler dengesi kalemi, bu yılın aynı döneminde 11 milyar 271 milyon dolar fazla verdi.

Ücret ödemeleri ve yatırım geliri kalemlerinden oluşan gelir dengesi kalemi, 2008 yılının Ocak-Ağustos dönemine göre yüzde 6,7 azalarak 5 milyar 282 milyon dolar net çıkış kaydetti. Yatırım geliri kaleminin altında büyük ölçüde kar transferlerinden oluşan doğrudan yatırımlar ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen net çıkış, sırasıyla yüzde 25,4 oranında düşüşle 1 milyar 601 milyon dolar ve yüzde 7 oranında azalışla 3 milyar 638 milyon dolar olurken, portföy yatırımlarından kaynaklanan net giriş 25 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sermaye ve finans hesapları

Finans hesaplarında geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 36 milyar 840 milyon dolar olan net sermaye girişi, bu yılın aynı döneminde 857 milyon dolar olarak hesaplandı. Doğrudan yatırımlar kalemi altında, Türkiye'deki yabancı sermayeli şirketlerin yurt dışındaki ortaklarından kullandıkları kredileri ve yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'de gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarını da içeren yurt dışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, 2008 yılı Ocak-Ağustos döneminde 12 milyar 975 milyon dolar iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 55,4 azalışla 5 milyar 788 milyon dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar kaleminde bu yılın Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen net sermaye girişi, 2008 yılının aynı dönemine oranla yüzde 53,7 azalarak 4 milyar 995 milyon dolar olarak belirlendi. 2008 yılının Ocak-Ağustos döneminde 1 milyar 317 milyon dolar net sermaye girişi olan portföy yatırımlarında, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 820 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti.