Öğrenci Andı için AYM hamlesi

Türkiye’de 2018 yılında temyiz mahkemesinden dönen ve yeniden okutulmaya başlanan Öğrenci Andı, Danıştay kararı ile yeniden kaldırıldı. Bir dönem MHP'de siyaset yapan isimlerin yer aldığı Birlik ve İlerleme Düşünce Derneği, Öğrenci Andı kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını açıkladı.

16 Mart 2021 Salı, 18:06
Öğrenci Andı için AYM hamlesi
Abone Ol google-news

Türkiye’de 2018 yılında temyiz mahkemesinden dönen ve yeniden okutulmaya başlanan Öğrenci Andı,Danıştay kararı ile yeniden kaldırıldı. Danıştay’ın öğrenci andı kararının ardından başlayan tartışmalar ise devam ediyor.

Bir dönem MHP'de siyaset yapan isimlerin yer aldığı Birlik ve İlerleme Düşünce Derneği, öğrenci andı kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını açıkladı.

Dernek tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Danıştay 8. Dairesinde hem hukukçu kimliği ile hem de milli hassasiyetle karar veren hukukçuların ortaya koyduğu Türk Çocukları lehine verilen adil karara karşı koymak için milli andımızı tamamen ortadan kaldırmak isteyen ve kararı temyiz ederek bozduran Millî Eğitim Bakanlığı ve yöneticileri vardır. Milli Andımızın her sabah okullarımızda çocuklarımızın taze dimağlarına milli ruh vermesini engelleyen yönetmeliği değiştirerek iptal eden ve lehe kararı uygulamayan ve akabinde de temyiz ederek bozulmasını sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay İDDK ‘da karar metnine 'Türk Milleti Adına' diyerek karar yazmasına rağmen gayrı milli mecraların değirmenine su taşıyanlardır” ifadelerine yer verildi.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE TAŞIYACAĞIZ

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Birlik ve İlerleme Düşünce Derneği 'Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Öğrenci Andı’yla İlgili Kararı'na yönelik gerekçeli karar açıklandıktan sonra Anayasa Mahkemesine başvuracaktır” denildi.

Birlik ve İlerleme Düşünce Derneği tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Türk Milletinin töresinde ant içmek önemli bir gelenek olup, içilen ant konusunda her fert sarsılmaz bir irade ile andına sadık kalmaya gayret eder. Milli Kurtuluş Destanımızın kutlu tacı olan Türkiye Cumhuriyeti’mizin kuruluş döneminden itibaren başlayan tarihsel süreçte , çocuklarımızın , ülkemizin kuruluş değerlerine, milli hassasiyetlere uygun olarak yetişmesi için güçlü bir inanmışlık oluşturmak adına hazırlanan bir özlü manzume olan Milli Andımız kısmi değişikliklerle kesintisiz okunmuş ve okutulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Vatandaşı her çocuğun, vatandaşı olduğu ülkemize bağlılığını, hayatta doğruluğu, çalışkanlığı, küçükleri korumayı, büyüklere saygıyı, yurdu ve milleti özünden çok sevmeyi, hedef olarak yükselmek ve ileri gitmeyi ve ülkemizin kurucu lideri ve kuruluş ilkelerini ortaya koyan ve tüm dünyanın dehasına saygı duyduğu Atatürk’ün açtığı aydınlık yolda ve gösterdiği hedefler için durmadan yürümeyi ve mücadeleyi ortaya koyan ve varlığını mensubu olduğu Türk Devletinin ve Türk Milletinin varlığına hediye ederek idealizmi ortaya koyan ve Türk Milletinin kutlu başarıları kapsamında Türk Milletine vatandaşlık bağı ile bağlı olmanın mutluluğunu ortaya koyan bir özlü manzume olan Milli Andımızla ilgili olarak son yirmi yıllık süreçte konan politikalar sonucu üzücü bir sonuç yaşamaktayız.

2005 yılı ve devamında ülkemizi kuruluş değerlerinden tamamen uzaklaştıran ve gerisinde hain bölücülerin olduğu ve kimlerin tezgahında kotarıldığı sonradan ortaya çıkan Çözüm Sürecinin bir yansıması olarak terörist başlarının özel gayretleri ile bu milli andımızın dayanağı olan İlk Öğretim Kurumları Yönetmeliği değiştirilerek okullarımızda okutulması engellenmiştir. Bu yönetmelik değişikliği ile milli andımızın okunmasının engellenmesine karşı Türk-Eğitim-Sen tarafından açılan iptal davasında Danıştay 8. Dairesince 2018 yılında tamamen hukuka aykırı bu yönetmelik değişikliği iptal edilmiş ve andımızın yeniden okullarımızda okunmasının önü açılmıştır. 2018 yılından sonra ise bu karara rağmen Milli Eğitim Bakanlığınca andımızın yeniden okunması ile ilgili haklı kararın gereği yerine getirilmemiş ve karar yokmuşçasına hareket edilmiştir. Unvanı 'Milli' olarak başlayan Milli Eğitim Bakanlığı , içeriğindeki her kelimesi millilik olan andımızla ile ilgili olarak bu kez de Türk Çocuklarının lehine verilen 8. Hukuk Dairesinin kararının Danıştay İDDK da temyizen incelenerek bozulması için müracaat etmiştir. Şimdi ise yapılan inceleme sonucu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Milli Eğitim Bakanlığının bu müracaatı üzerine Danıştay İDDK da 11 üyenin aleyhe 4 üyenin lehe verdiği oyla verilen kararı bozarak milli andımızın okunmasını yargı kararı ile engellendiği bilgisi karar henüz yayınlanmasa da kamuoyuna yansımıştır.

Milli hassasiyeti olan tüm vatandaşlarımıza ve kamuoyuna sunmak isteriz ki, bu garabet kararın gerisinde sadece Danıştay 8. Dairesinde hem hukukçu kimliği ile hem de milli hassasiyetle karar veren hukukçuların ortaya koyduğu Türk Çocukları lehine verilen adil karara karşı koymak için milli andımızı tamamen ortadan kaldırmak isteyen ve kararı temyiz ederek bozduran Milli Eğitim Bakanlığı ve yöneticileri vardır. Milli Andımızın her sabah okullarımızda çocuklarımızın taze dimağlarına milli ruh vermesini engelleyen yönetmeliği değiştirerek iptal eden ve lehe kararı uygulamayan ve akabinde de temyiz ederek bozulmasını sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay İDDK ‘da karar metnine 'Türk Milleti Adına' diyerek karar yazmasına rağmen gayrı milli mecraların değirmenine su taşıyanlardır.

Bu vesile ile Türk Çocuklarına her sabah milli ruh üfleyen andımızın tüm okullarımızla aynı heyecanla okunması için hukuki mücadeleye destek vermek adına bu davayı sonuna kadar takip edeceğimizi ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir müstemleke haline gelmemesi için gerekli hassasiyeti göstereceğimizi saygı ile kamuoyu ile paylaşıyoruz."