Okullara 'standart' gelecek

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm ilköğretim kurumlarında kaliteli eğitimin belirli düzeye getirilmesi için ''eğitim yönetimi'', ''öğrenme ve öğretme süreçleri'' ile ''sağlık, güvenlik, temizlik ve beslenme'' alanlarında standartlar getiriyor.

13 Kasım 2009 Cuma, 09:32
Abone Ol google-news

Belirlenen standartlar okul yönetimine rehberlik yaparak onların görevlerini daha iyi yapmalarını sağlayacak. İnternete girilecek veriler sayesinde MEB, müfettişler, öğretmenler, veliler ve çocuklar okulların güçlü ve zayıf yanlarını inceleme imkanı bulacak.

MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü ''İlköğretim Kurumları Standartları'' isimli bir değerlendirme sistemi oluşturdu.

Okullarda çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturabilmesi ve yapılan tüm faaliyetlerin çocukların yüksek yararı gözetilerek yürütülmesi için standartlar belirlendi. Buna göre, ilköğretim kurumlarının ''eğitim yönetimi'', ''öğrenme-öğretim süreçleri'' ve ''destek hizmetleri (sağlık, güvenlik, beslenme, temizlik'' alanlarında belirli standartları taşımaları sağlanacak.

Uygulama, ulaşılması hedeflenen minimum standartlar konusunda tüm ilköğretim okullarını kaliteli eğitim için belirli bir düzeye getirmeyi ve okullar arasındaki iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamayı hedefliyor. Standartların en önemli özelliğini ''objektif ölçüm sağlaması'' oluşturuyor.

İlköğretim okulları e-okul veri tabanına eklenecek bir modül ile öz değerlendirmelerini yaparak mevcut durumlarını görebilecek ve geliştirilmesi gereken yönlerini ortaya koyabilecek. Yazılım aracılığıyla okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, çocukların ve velilerin görüşleri da alınacak. Bu şekilde okulun gelişimi için tüm paydaşların katılımı sağlanacak.
MEB, sistemin sonuçlarını merkezi planlama ve değerlendirmelerde girdi olarak kullanacak. Sistemden elde edilecek sonuçlar hizmet içi eğitimlerin planlanmasında, bütçe kaynaklarının etkili kullanımında, yatırım planlamalarında katkı sağlayacak.

Bu sistem ile her ilköğretim okuluna elektronik ortamda ayrı ayrı değerlendirme ve denetim imkanı sunulması, sonrasında tespit edilen eksikliklere yönelik iyileştirici çalışmaların başlatılması için merkezi ve yerel düzeyde destek alınabilecek.

Pilot uygulama 2010'da

Bakanlıkça geliştirilen sistem 2010 Ocak ayında belirlenecek okullarda pilot uygulaması yapıldıktan sonra yurt genelinde tüm ilköğretim okullarında uygulanmaya başlayacak. Uygulama için uzman kişilerden oluşan İlköğretim Kurumları Standartları Komisyonu çalışacak.

Standartların hayata geçirilebilmesi için e-okul kapsamında veri girişinin yapılmasına imkan verecek yazılım, İlköğretim Kurumu Standartlarını tanıtan ve veri girişini nasıl yapılacağını anlatan bir kılavuz hazırlandı. Ayrıca pilot uygulama için örneklemi oluşturacak okulların belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, konuya ilişkin yayımladığı genelgeyi il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Çubukçu, İlköğretim Kurumları Standartları ile ilgili ilköğretim okullarının görüş ve önerilerini bildirmelerini istedi.

Öğrencilerin öğretmeni değerlendirmesi

Belirlenen 3 standart alanında da yöneticiler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler değerlendirmede bulunabilecek.

Bu alanlardan biri olan ''eğitim yönetimi'' alanında öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin okul yönetimine katılıp katılmadıkları, personelin mesleki eğitim çalışmalarının yapılıp yapılmadığı, okula yeni gelen çocuklara, velilere bilgilendirme faaliyetlerinin yapılıp yapılmadığı değerlendirilecek. Velilerle öğrencilere okulda kendileri ve ailesiyle ilgili bilgilerin gizlilik esasına ilişkin kuralların olup olmadığı, okulda çocukların akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yapılıp yapılmadığı, okula kayıtlı tüm çocukların devam durumlarının izlenip izlenmediği sorulacak.

''Öğrenme-öğretim süreçleri'' standartları alanında öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerinin bilgi düzeyi ve ilgi alanlarını bilip bilmediği hususunda değerlendirme yapacak. Bu alanda sınıfta öğrenme etkinliklerinin yapılıp yapılmadığı, çevre bilincinin geliştirilmesi için etkinliklerin düzenlenip düzenlenmediği, öğrenme materyallerinin nasıl kullanıldığı, derslerde sınavların nasıl yapıldığı, okullarda rehberlik hizmetinin verilip verilmediği, okullarda kaynaştırma eğitim uygulamasının yapılıp yapılmadığı, sosyal, kültürel, sportif etkinliklerdi bulunulup bulunulmadığı, eğitim-öğretim mekanlarında neler olduğu belirlenecek.

''Destek hizmetleri'' alanında ise güvenlik, sağlık, beslenme ve temizlik konuları ele alınacak. Okulda fiziki güvenlik ortamının olup olmadığı sorulacak, velilerden okulun yakın çevresindeki çocukların güvenliğini etkileyebilecek tehlikeli yerlerin ve durumların okulca belirlenip belirlenmediği değerlendirmesi yapması istenecek. Okullarda yangın merdivenin olup olmadığı, okulun kriz eylem planı olup olmadığı sorulacak. Servis araçlarının güvenli hizmet vermesiyle ilgili okulun bir çalışmasının olup olmadığı, yatılı okuyan çocukların fiziksel koşullarının nasıl olduğu, okullarda ve yakın çevrelerinde şiddet ve istismarı önlemeye yönelik uygulamaların yapılıp yapılmadığı incelenecek.
Sistemde okulların temizlik konusunda ne tür tedbirler aldığı, tuvalet temizliğinin yapılıp yapılmadığı da sorulacak.

Standartlar

İlköğretim Kurumları Standartları değerlendirme sisteminde okullardaki mevcut durumlara göre bazı ölçütler belirlendi.

Buna göre, ''Okul Öğrenci Meclisi'' her dönem en az 1, yılda en az 2 kere toplanacak, okulun internet sayfası güncelleme sıklığı her dönem en az 1 kez olacak, yıl içinde çocuklar için yılda en az 2 kere sosyal-kültürel etkinlik düzenlenecek, okulların SBS sınavında gösterdikleri başarılar sisteme girilecek, okulun kayıt kabul sınırları içinde olup zorunlu eğitime kaydolmayan çocuğun kalmayacak,çocukların özürsüz devamsızlıkları her gün e-okul sistemine girilecek. Her çocuğun bir kitabının olması gerekecek. Okulda bilgisayara tüm çocukların erişimi sağlanmaya çalışılacak.

Her okulda en az 1 kız, 1 erkek spor takımı, en az 2 topluluk olacak. Okul yönetimi ayda 1 kez okul servis aracını denetleyecek. Yıllık şiddet ve istismarla ilgili eğitimlere katılan veli sayısının toplam veli sayısına oranı en az yüzde 50 olacak. En az ayda 1 kez okul kantini denetlenecek. Günde 2 kere okullardaki temizlik denetlenecek.