Performansa nitelik ayarı

Sağlıkta performansın ‘doktora daha çok hasta baskısının’ zararlarını hükümet de gördü, yeni yönetmelik yolda.

10 Ağustos 2014 Pazar, 23:41
Abone Ol google-news

Hükümet, “sağlıkta şiddet”in en büyük nedenlerinden biri olarak gösterilen ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda en çok tartışılan konu olan “performans sistemi”ne, hastaların şikâyetleri ve gelen eleştiriler üzerine ayar verecek. Hem hastalar hem doktorlar tarafından “hastalarla yeterince ilgilenilmediği” gerekçesiyle eleştirilen ve hastaya gösterilen ilgiden çok hasta sayısının önemli olduğu sistemde, “niteliğin” de artırılması için aralık ayı sonuna kadar bir yönetmelik taslağı hazırlanacak. Ayrıca hacamat, sülük gibi geleneksel tedavileri kapsayan ve “tamamlayıcı tıp” olarak bilinen yöntemler, tıp fakültelerinde okutulmaya başlanacak.

Hükümetin pek çok başlığı bir arada toplayan “2014 Yılı Programı”nda sağlık hedefleri belirlendi. Programda, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın en çok eleştirilen konularından olan “performans sistemi”nden sağlık çalışanlarının bölgelere eşit olarak dağıtılmasına, tamamlayıcı tıbbın üniversitelerde okutulmasından randevu sisteminin yaygınlaştırılmasına kadar birçok başlık bulunuyor.

Performansa yeni yönetmelik taslağı: Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde performansa dayalı ek ödeme (PDEÖ) sistemine sağlık hizmetinin kalitesi ve etkinliğine ilişkin göstergeler eklenecek. Sisteme, verilen hizmetin etkinliğinin ve hizmete ilişkin algının ölçülebileceği nitel kriterlerin de eklenmesi için yönetmelik taslağı hazırlanacak.

Kanser kayıt sistemi geliştirilecek: En sık görülen kanser hastalıklarının taramaları yaygınlaştırılacak ve kanser hastalığının izlenmesi ve yönetimi için kanser kayıt sistemi geliştirilecek.Vatandaşların taramalara katılmaları için farkındalığı artıracak kampanyalar düzenlenecek ve aile hekimlerine kanser izleme takip için pozitif performans uygulaması başlatılacak. Kanser kayıt sistemi için uygun yazılım altyapısı oluşturulacak.

Bulaşıcı olmayan hastalıklara farkındalık: Bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda toplumsal farkındalık artırılacak, kampanyalar yapılacak. Astım, KOAH, kalp ve damar hastalıkları ve böbrek hastalıkları ile ilgili halka ve sağlık personeline yönelik bilgilendirme materyali hazırlanacak ve dağıtılacak. Sayılan hastalıklara yönelik standart tanı ve tedavi protokollerini hayata geçirmek için çekirdek eğitim müfredat programı hazırlanacak.

Randevu sistemi yaygınlaşacak: Merkezi Hastane Randevu Sisteminin (MHRS) kullanımında yaşanan sorunların tespiti ve toplumsal algıyı ölçmek amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacak. Her tür görsel ve basılı materyal ile MHRS’nin kullanımı tanıtılacak ve yaygınlaştırılacak.

Sağlık personeli dengeli dağıtılacak: Sağlık personelinin dengeli dağılımına sağlık kuruluşlarının hedef nüfus, hizmet bölgesi, fiziki yapı ve hizmet sunum özelliklerini esas alan ve somut hedefleri içeren personel dağılım planı güncellenecek ve Sağlık İnsan Kaynakları Stratejik Planı tamamlanacak.

Sülük fakültede: Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği hazırlanacak. Tamamlayıcı tıbbın, tıp eğitimine intibakı amacıyla müfredat güncellenmesine yönelik çalışmalar başlatılacak.

Ruh sağlığı merkezleri artacak: Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin sayısı artırılacak, ruh sağlığı hizmetleri afet ve diğer olağanüstü durumlara maruz kalan bireylere yönelik yardım programlarına entegre edilecek.