Personel alım kararının iptali için dava

Avukat Sedat Vural, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın personel alım kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'a dava açtı.

02 Nisan 2012 Pazartesi, 16:28
Abone Ol google-news

Vural, Resmi Gazete'de yayımlanan "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik" ile bu yönetmenliğe dayanılarak, açıklanan personel alım kararının "iptali ve yürütülmesinin durdurulması" için Danıştay'a dava açtı. Vural, dava dilekçesinde, kararın 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'na, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerine, hukuk devleti ve devlete güvenle sosyal devlet ilkesine, Anayasa'nın eşitlik ilkesine, kamu yararı ve hizmetin gerekliliğine ve idari işlemlerin unsurlarına aykırılık olduğunu savundu.

Dava konusu yönetmelik ve idari işlemin, Anayasa ve yasalara aykırılığının yanında; yetki, sebep, konu ve maksat yönünden de hukuka aykırı olduğu vurgulanan dilekçede, şöyle denildi:

"Dava konusu yönetmelik ve idari işlemin iptali bir zorunluluktur. Ayrıca bu kararın ve yönetmeliğin uygulanması ile telafisi güç ve imkansız zararların doğduğu, açıkça hukuka aykırı olduğu şartları birlikte gerçekleştiği, yukarıda ayrıntılı şekilde belirtildiğinden davalı yanın savunmayı alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilmesi de bir zorunluluktur."