Protokol ve basın tribünü girişlerine düzenleme

Spor müsabakalarında protokol ve basın tribünlerine giriş koşullarında değişiklik yapıldı

04 Haziran 2010 Cuma, 08:15
Abone Ol google-news

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün (GSGM) ''Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği''nde yapılan değişikliklere göre, spor faaliyetlerinde kullanılan tesisleri yapanlara, inşaatı yarım kalmış tesisleri tamamlayanlara, spor tesisi yapımına uygun gayrimenkulleri bağışlayanlara, protokol tribününe ömür boyu giriş kartı verilecek.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliyle ayrıca, takım sporlarında olimpiyat, paralimpik, deafolimpik, dünya askeri oyunları ile olimpik spor dallarının dünya şampiyonalarında, dünya kupası müsabakalarında ilk 3 derece elde edenlere, Avrupa Şampiyonaları ile Avrupa kupalarında birinci olan takımların sporcu, teknik heyet ve yöneticilerine protokol tribünlerine ömür boyu serbest giriş kartı verilmesi kararlaştırıldı. Ferdi sporlarda da yine olimpiyat, paralimpik, deafolimpik, dünya askeri oyunları ile olimpik spor dallarının dünya şampiyonalarında ilk 3 dereceyi alanlar ve Avrupa şampiyonalarında birinci olanlara, protokol tribünlerine ömür boyu serbest giriş kartı verilecek.
 

Basın tribününe giriş zorlaştı

Basın tribünlerine girişler için basın mensuplarına, en az ortaöğrenim ve dengi okul mezunu olmak, müracaat tarihinden geriye dönük 3 ayda kesintisiz olarak spor basını alanında çalışmış olmak şartları getirildi.Basın tribününe girecek kişilerde, Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak şartları aranacak.Bu arada, basın tribününe giriş kartı başvurusunda bulunanlara, TC kimlik numarası, eğitim durumunu gösteren belgenin aslı veya onaylı fotokopisi, yukarıda belirtilen suçları işlemediğine ilişkin yazılı beyan, 2 adet fotoğraf, basın kuruluşunun spor biriminde 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun hükümlerine uygun çalıştığına ilişkin iş sözleşmesi ve son 3 aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim bildirge suretlerini talep dilekçesine eklemek zorunluluğu getirildi.