Salgın yılı 2020'de Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku artış kaydetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 2020 Aralık itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 12,9 oranında artışla 138,7 milyar dolar oldu.

18 Şubat 2021 Perşembe, 10:44
Abone Ol google-news

Kısa vadeli dış borç stoku Aralık sonu itibarıyla 138,7 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku Aralık sonu itibarıyla 58,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre % 12,9 oranında artışla 138,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 4,1 oranında artarak 58,0 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 1,0 oranında artarak 59,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre % 17,3 oranında artarak 8,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 4,6 oranında azalarak 20,1 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da % 1,1 oranında azalışla 13,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 15,3 oranında artışla 15,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre % 5,4 oranında artarak 53,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre % 2,5 oranında artarak 25,6 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 2,5 oranında artarak 91,7 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 35,3 oranında artarak 61,0 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 0,2 oranında azalarak 77,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

2019 yıl sonunda 67 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2020 Aralık sonu itibarıyla 456 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 84 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2020 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 43,6’sı ABD doları, % 28,3’ü Euro, % 13,1’i TL ve % 15,0’ı diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2020 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 188,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Söz konusu stokun 16,4 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 22,0, Merkez Bankası’nın % 11,3, özel sektörün ise % 66,7 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir."