Sansür ve açlık paketi

AKP’nin salgın gerekçesiyle hazırladığı “torba”dan internete büyük gözaltı çıktı.

10 Nisan 2020 Cuma, 02:53
Sansür ve açlık paketi
Abone Ol google-news

Hükümet, salgın nedeniyle içerisinde birçok ertelemenin yer aldığı “torba yasa taslağı” hazırladı. Ancak taslak içerisinde Twitter, Facebook, Instagram gibi milyonlarca insanın kullandığı sosyal ağlara ilişkin dikkat çeken düzenlemeler de yer aldı. Taslakta yer alan değişiklikler özetle şöyle:

- Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi verileri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına olanak sağlayan gerçek veya tüzelkişiler “sosyal ağ sağlayıcı” olarak tanımlanacak. İdari para cezaları muhatabın yurtdışında bulunması halinde doğrudan doğruya muhataba veya Türkiye’de bulunan temsilcisine tebliğ edilecek.

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yer sağlayıcıların yükümlülüklerini denetleyebilecek. Kurum, gerekli gördüğü hallerde, mahallinde de inceleme ve denetim yapabilecek.

TÜRKİYE’DE GÖREVLİ ŞARTI

- Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına yapılacak başvuruların yanıtlandırılması için yetkili en az bir kişinin Türkiye’de görevlendirilmesi zorunluluğu getirilecek. Yapılan ihtara karşın yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda hâkim kararı ile kademeli olarak sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurulacak.

- Sosyal ağ sağlayıcılarına kişiler tarafından içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi için yapılacak başvurular en geç 72 saat içinde yanıtlandırılmak zorunda olacak. Yanıt verilmezse 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar ceza verilecek. Ayrıca sosyal ağ sağlayıcılarına, kişiler tarafından yapılan başvurulara ve kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ilişkin raporlama yapma ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirme yükümlüğü de getirilecek. Eğer bu kurala uyulmazsa 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar ceza verilecek.

VERİLER BURADA DEPOLANACAK

- Anayasada yer alan “Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” gerekçeleriyle Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılara, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yükümlülüğü getirilecek. Kurala uyulmazsa 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar ceza verilecek.

- Hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek. Bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya içeriğe erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak.

TASLAKTAKİ DİĞER MADDELER

- Hazine taşınmazlarının satışı, kiraya verilmesi gibi ihaleler elektronik ortamda da yapılabilecek. Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisillerde erteleme, indirim, taksitlendirme yapılabilecek.

- Belediyeler özel halk otobüsleri sahiplerine gelir desteği verebilecek. Borçlarını faizsiz erteleyebilecek. Belediyelerin gelir vergisi tevkifatı, sigorta prim ödemeleri, elektrik borçları, su tüketimine bağlı alacaklarını faizsiz ertelenebilecek.

TEDAŞ’A YAPILANDIRMA

- Belediyeler sağlık ve sosyal hizmete yönelik ihtiyaçlarını doğrudan temin yöntemi ile sağlayabilecek.

- TEDAŞ’ın alacakları yapılandırılacak. Ödeme Ekim 2021’de başlayacak.

- Öğrenci kredi ödemelerinde mücbir sebep dikkate alınacak. Öğrenci kredisi hesabında “YİÜFE” uygulanacak.

- Bankalar ile müşterilerileri arasındaki ilişkiler uzaktan iletişim araçları kullanılarak da gerçekleştirilebilecek.

VARLIK FONU ERTELEMESİ

- Türkiye Varlık Fonu denetim raporlarının hazırlanmasında son tarih olan haziran, ağustos olarak değiştirilecek.

- Salgın hastalıkları da içeren mücbir sebep durumlarında acil ihtiyaçlar kapsamında mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin tedarikler ivedilikle gerçekleştirilebilecek.

- Derneklerin yapması gereken bildirimler, genel kurulları ertelenebilecek.

- Güvenli elektronik imzanın yanı sıra kişiler e-devlet kapısının sunduğu diğer kimlik doğrulama yöntemleri ile de adres beyanında bulunabilecek.

- Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan alınacak bedeller ertelenecek.

- Esnaf ve sanatkârların yükünün hafifletilmesi için çeşitli düzenlemeler yapılacak.

- Anonim şirketler ile limited şirketler genel kurullarını faaliyet döneminin ilk 5 ayı içerisinde yapabilecek.

- Şirket kaynaklarının nakit kâr dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması, şirketlerin mevcut özkaynak yapılarının korunması ve ek finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla düzenleme yapılacak.

- Üretim ve tedarik zincirinin tüm aşamaları ile nihai tüketiciye yapılan satışlarda girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi haklı bir gerekçe olmaksızın makul olmayan fiyat artışları yasaklanacak.

- Tüketiciye yapılan satışlarda fiyat artışı beklentisi veya benzeri sebeplerle mal satışından kaçınılması, stokçuluk yapılması, piyasada darlık yaratılması, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması yasaklanacak.