Sayıştay raporlarında, AKP’li belediyeler ile kayyımlı belediyeler usulsüzlük batağında

Sayıştay, kayyım atanan ve AKP’li birçok belediyede onlarca usulsüzlük tespit etti.

22 Aralık 2020 Salı, 06:00
Sayıştay raporlarında, AKP’li belediyeler ile kayyımlı belediyeler usulsüzlük batağında
Abone Ol google-news

Bitlis Belediyesi’nde özel kalem müdürlüğüne açıktan atanan kişilerin sınava girmeden tekniker ve şef kadrolarına daha sonra ise yine AKP’li Beykoz ile Zeytinburnu belediyelerine atandığı belirlendi. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bitki ve çiçek alımlarını ihalesiz temin etti. Gerekli şartları taşımadığı için Iğdır Belediyesi’nin şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmeyen 11 kişi, başkanlık oluru ile işe başlatıldı. Belediye bazı mal ve hizmet alımlarını parçalara bölerek aynı gün aynı firmadan doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdi. 

Bitlis Belediyesi’nde sınavsız atamaların dışında 19 adet araç kiralama ihalesi sözleşmeye aykırı yapıldı, 100 adet servise de çalışma hakkı ihalesiz verildi. 

Belediyenin mevzuata aykırı olarak kiraya verdiği 196 adet taşınmazın dosyasının olmadığı, sözleşmelerinin bulunmadığı ve ilk ne zaman kiraya verildiğinin bilinmediği ortaya çıktı. Belediyenin itfaiye teşkilatında asgari araç sayısının bulunmaması da dikkat çekti.

MUAMMA KİRALAR

Bingöl Belediyesi’nin kiraya verdiği şehiriçi halk otobüs hatları ile taksi ve servis plakaları için mevzuata aykırı olarak kira süreleri belirlenmedi. Belediyeye ait 1678 adet taşınmazın kaydı ve kontrollerinin yapılmadığı tespit edildi. 

Doğrudan temin alımlarında mevzuatta belirlenen sınır 1 milyon 333 bin TL aşıldığı belirtildi. İç kontrol sistemi kurmayarak iç denetim birimi ve iç denetçi kadrosu bulundurmadığı tespit edilen Şırnak Belediyesi’nin edindiği malzemeler kullanılmadan giderleştirildi. 

İller Bankası’nca kesilen idarenin 1 milyon 768 bin 684 TL’lik ortaklık payı ile faiz gelirleri eksik muhasebeleştirildi. Belediyenin mücavir alanı içerisinde yer alan maden işletmelerinden alınması gereken maden payı tahsil edilmedi.

İHALESİZ ÇİÇEKLER

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından diğer kamu idarelerine devredilen 1 milyon 484 bin 120 TL tutarındaki malzemenin muhasebe kayıtları yapılmadı. Belediyenin il sınırları içerisinde kaç tane hidroelektrik kaynaklı elektrik üretim tesisi bulunduğunu tespit etmediği, bu santrallerden hangilerinin özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödediği hangilerinin ödemediğinin bilinmediği belirtildi. 

Belediyenin bazı işleri ‘doğal afetler’ gibi ani ve beklenmeyen olaylar kapsamında pazarlık usulü ile kanuna aykırı bir şekilde biri 14 milyon 843 bin 680 TL bedeli olan toplam 4 ihale ile yaptığı ortaya çıktı. Belediyenin gıda yardım kolisi, bitki ve çiçek alımlarını kanuna aykırı olarak ihalesiz yaptığı ve bu şekilde biri 10 milyon 220 bin 888 TL olan toplam 3 alım yapıldığı belirtildi.

‘BAŞKANLIK OLURU’ YETERLİ

Iğdır Belediyesi, aralarında İl Müftülüğü’nün de bulunduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 15 taşınmaz tahsis etmesine rağmen muhasebe kayıtlarının yapılmadığı ve bu taşınmazların halen belediyenin kullanımında göründüğü tespit edildi. Alınan akaryakıtın tamamı tüketilmediği halde kullanılmış gibi aynı gün giriş ve çıkış yapıldı. Gerekli şartları taşımadığı için belediye şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmeyen 11 kişi başkanlık oluru ile işe başlatıldı. 

Aynı ihale konusu iş içerisinde yer alabilecek bazı mal ve hizmet alımları, ihale usulleri yerine parçalara bölünerek aynı gün aynı firmadan doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildi. Bu şekilde toplam 2 milyon 981 bin 294 TL tutarındaki mal alım işi parçalara bölünerek yapıldı. 18 taksi durağının ihalesiz olarak ve ecrimisil tahakkuku ve tahsilatı yapılmaksızın kullandırıldığı ortaya çıktı.