Sınavsız ataması yapılan 168 müdürün atamasına iptal

Danıştay ‘sınavsız’ atamalara ‘dur’ dedi.

03 Aralık 2013 Salı, 04:00
Abone Ol google-news

AKP’nin sosyal güvenlik merkezi müdürü atamalarında liyakatı ortadan kaldıran kararı yargıdan döndü. Danıştay, hükümetin görevde yükselme yönetmeliği kapsamı dışına çıkararak “sınavsız” hale getirdiği sosyal güvenlikmerkezi müdürü atamalarının tümünü iptal etti.

Danıştay’ın kararında, toplam 168 atamanın hangi kriterlere dayalı olarak gerçekleştirildiğinin ortaya konulamadığına dikkat çekildi. Dava süreci şöyle gelişti: Hükümet,Kamu Kurum ve Kuruluşlarında GörevdeYükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te değişiklik yaparak sosyal güvenlik merkez müdürü kadrolarına yapılan atamaları yönetmelik kapsamı dışına çıkardı. Sonrasında SGK yönetmeliğinde yapılan değişiklikle de bu kadrolar “sınavsız” hale getirilerek atamalar yapıldı.

Objektiflik vurgusu...

Sosyal Güvenlik Şefleri Derneği ilk olarak genel yönetmelikte yapılan değişikliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Bu davada Danıştay yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Ardından Sosyal Güvenlik Şefleri Derneği, kurum yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile yapılan atamaların iptali için ikinci bir dava daha açtı. Danıştay bu davada da derneği haklı buldu.

Danıştay 2. Dairesi’nin kararında, SGK’de yönetmelik değişikliğinden önce 34, yönetmelik değişikliğinin ardından da 134 sosyal güvenlik merkezi müdürü ataması yapıldığına dikkat çekildi. Kararda, SGK’ye bu kadrolara hangi usulle atama yapıldığının sorulduğuna işaret edilerek “Ancak bu atamaların hangi kriterlere dayalı olduğu hususu objektif olarak ortaya konulamamıştır” denildi. Sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrolarına “salt takdir hakkına dayalı” atama yapıldığına dikkat çeken Danıştay, hukuka uygun olmadığını vurguladı. Danıştay sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerine yapılan tüm atamaları iptal etti. Kararın diğer “sınavsız” atamalar için de emsal oluşturması bekleniyor.