TAPDK'ye Danıştay'dan ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sigara paketlerinde yer alacak resimli uyarılarla ilgili yürütmeyi durdurma kararına Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK) yaptığı itirazı reddetti.

14 Ocak 2010 Perşembe, 16:19
Abone Ol google-news

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, paketlere koyulacak uyarılarla ilgili konuların yönetmelikle düzenlenmesi gerektiğine hükmetti. British American Tobacco Tütün Mamulleri Sanayi Anonim Şirketi, Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak alınan ''Birleşik Uyarılar''ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair TAPDK'nin 13 Mayıs 2009 tarihli kararının bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Danıştay 13. Dairesi, bütün sigara paketlerinde yer alacak birleşik uyarıların, paketin toplam yüzeyinin en az yüzde 65'ini kaplaması gerektiğine ilişkin TAPDK kararının 3. maddesinin 3. fıkrasının yürütmesini durdurmuştu. Daire, diğer kısımlar yönünden ise yürütmenin durdurulması istemini reddetmişti.

Davalı TAPDK, kararın yürütmesi durdurulan bölümüne, davacı British American Tobacco Tütün Mamulleri Sanayi AŞ ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin bölüme itiraz etti. İtirazları görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, TAPDK'nin itirazını reddetti, davacının itirazını ise kabul etti.

Kurulun kararın gerekçesinde, sigara paketlerinin üzerine koyulacak ''Birleşik Uyarılar''ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların TAPDK'nin aldığı bir kararla belirlendiği anımsatılarak, TAPDK'nın bu konuyu kararla değil yönetmelikle düzenlemesi gerektiği belirtildi.
Danıştay 13. Dairesi, Kurulun bu gerekçesi doğrultusunda davayı esastan karara bağlayacak.