'Taş atan çocuklar' geçti

TBMM Adalet Komisyonu'nda, "Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında yargılanan çocuklar"la ilgili düzenlemeler getiren, TMK ile bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarı benimsendi.

22 Haziran 2010 Salı, 16:19
Abone Ol google-news

Kamuoyunda "taş atan çocuklar" olarak bilinen yasal düzenleme TBMM Adalet Komisyonu'ndan AKP'lilerin oyları ile geçti. Düzenleme, terör suçuna bulaşmış 18 yaş altı çocuklar ve yetişkinlere ceza indirimi getiriyor. Çocuklara ilişkin yargılama usulü de değişiyor.

TBMM Adalet Komisyonu AKP Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında Terörle Mücadele Yasası, İnfaz Kanunu ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemeyi görüşmek üzere toplandı. Düzenleme, terör suçuna bulaşmış 18 yaşından küçük çocukların ceza mahkemeleri yerine çocuk mahkemelerinde yargılanmasını öngörüyor.

Düzenleme ile ayrıca terör suçuna bulaşmış 18 yaş altı çocuklara Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile getirilen düzenleme ile ilk suçu işlemeleri halinde ceza yerine güvenlik tedbirleri uygulanacak. Öte yandan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda değişiklikle cezalara indirim getirilirken, çocukların yanı sıra yetişkinler de aynı ceza indiriminden yararlanacak.


Tasarı neyi öngörüyor?

Tasarıya göre, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmazlarsa 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Böylece yargılama asliye ceza mahkemelerinde yapılabilecek. Mevcut düzenlemede bu ceza 1,5 yıldan 3 yıla kadar şekline uygulanıyordu. Bu suçu, toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleyenler işlerse ceza yarı oranında artırılacak.

İhtara ve zor kullanmaya rağmen kolluk görevlilerine karşı cebir veya tehditle direnenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesinde öngörülen ceza artırım hükümleri uygulanacak. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün kanuna aykırı olması ve dağılmamak için direnilmesi halinde de bu ceza hükümleri uygulanacak.

Tasarı, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine, kanunda sayılan silah veya araçları taşıyarak katılanlara verilen cezayı düşürüyor. Ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, her türlü kesici, delici aletler, taş, sopa, demir ve lastik çubuklar gibi silah ve araçları taşıyarak toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara verilen 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, 6 aydan 3 yıla kadar indiriliyor.

Silahın patlayıcı veya yakıcı madde ya da ateşli silah olması halinde ise cezanın alt sınırı 1 yıldan az olamayacak. Silah veya aracın bulundurulmasının suç oluşturması halinde ise bu kişiler hakkında, ilgili hükümlere göre de ceza verilecek.

Tasarıyla, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na çocuklara yönelik uygulanacak hükümler ekliyor. Çocukların, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmaktan, buna bağlı olarak örgüt üyeliğinden ve bu sırada işledikleri propaganda suçundan mahkum oldukları cezalar, süresi aynı olmak koşuluyla, çocuklara özgü güvenlik önlemi altında infaz edilecek. Ancak, bu suçları birden fazla işleyen çocuklar ve ateşli silah, mermi, kesici, delici, patlayıcı veya yakıcı maddelerle toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan çocuklar için bu hüküm uygulanmayacak.

TMK kapsamında suçlanan 15 yaşından büyük çocuklar da çocuk mahkemesinde yargılanacak.