'TBB sorumluluğunu üstlenerek harekete geçmeli'

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, pandemi nedeniyle belediyelerin ekonomik sıkıntı çektiğini vurgulayarak, “Gittikçe çığ gibi büyüyen ve ne zaman sona ereceği öngörülemeyen bu büyük krizden geciken her gün telafisi olanaksız hizmet kayıplarına yol açacaktır. Türkiye Belediyeler Birliğini bu tarihi sorumluluğu üstlenerek hemen ve etkin biçimde harekete geçmelidir” dedi.

28 Mayıs 2020 Perşembe, 09:40
'TBB sorumluluğunu üstlenerek harekete geçmeli'
Abone Ol google-news

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye Belediyeler Birliği’ni göreve çağırdı ve ivedilikle harekete geçmesini istedi. Aksoy'un açıklaması şöyle: 

Ülkemiz ve dünya, savaş dönemleri hariç, en büyük buhranlardan birisini yaşamaktadır. Covid-19 Salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal sağlığı, ekonomiyi, istihdamı ve tüm kamu hizmetlerini derinden etkilemekte ve zorlaştırmaktadır. Ne zaman sona ereceği bilinmemesi de bu etkileri de bunlara yönelik politika geliştirilmesini güçleştirmektedir. Bu salgın halka en yakin kamu hizmeti kurumları olan belediyelerimizin bi yandan kaynaklarını önemli ölçüde azaltarak, temel hizmetlerin yürütümünü neredeyse olanaksız hale getirirken, öbür yandan çevre sağlığı, toplu ulaşım ve yoksulara yardım alanları başta olmak üzere birçok hizmet alanında maliyetlerini genel vergi gelirlerinin düşmesi, belediyelerimizin genel bütçe gelirlerinden aldıkları payın önceki döneme kıyasla yüzde 50'den fazla oranda düşmesine yol açmış. Mayıs ayında İl ve ilçe belediyelerinin emlak ve çevre temizlik vergi tahsilâtının da aşırı düşük gerçekleşeceğini öngörmekteyiz.

"EKONOMİK DESTEK PAKETİ UYGULAMAYA KONULMADI"

Kamuya açık alanlar, belediye hizmet birimleri, toplu ulaşım araçları ve diğer birçok kamusal bina ve alanın ilaçlanması da belediyelerimizin çevre sağlığı hizmetleri maliyetlerini kıyaslanamaz biçimde arttırmaktadır.

Merkezi yönetimin salgınla mücadele kapsamında, yerel yönetimleri bu darboğaz döneminde çalışabilir hale getirecek bir ekonomik destek paketi henüz uygulamaya konulmadı.

Bu tablo karşısında belediyeler olarak üyesi bulunduğumuz ve ülkemizin en büyük yerel yönetim birliği olan Türkiye Belediyeler Birliği'nin devreye girmesini bekliyoruz.

1945 yılında kamu yararına dernek olarak kurulmuş, 2005 yılında ise belediyeleri ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek yerel yönetim birliği haline gelmiş olan TBB'nin tüzüğü birliğe bu görevi yüklemektedir.

"TBB HAREKETE GEÇMELİ"

Şöyle ki; birlik Tüzüğü'nün birliğin görevlerini belirleyen 7. Maddesinin (R) bendi "Belediyelerce bildiren veya birlik tarafından tespit edilen sorunların çözümü amacıyla girişimde bulunmak ve mevzuat önerilerini geliştirmek görevine yer verirken, aynı maddenin (f) bendi de 'yurtiçi ve yurtdışı belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile doğal toplumsal olaylardan etkilenen belediyelere dayanışmayı teşvik ve destek olmak, bu amaçla belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak üzere afet ve acil durum merkezi oluşturmak' hükümleri yer almaktadır.

Bu çerçevede birliğe, daha önce yaptığımız önerileri de dikkate alarak, yerel yönetimlerin acil kaynak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir ekonomik destek paketinin bir an önce çıkartılarak uygulamaya konulması için hükümet nezdinde, belediyeler olarak çaba göstermesi için çağrıda bulunuyoruz.

Gittikçe çığ gibi büyüyen ve ne zaman sona ereceği öngörülemeyen bu büyük krizde geciken her gün, telafisi olanaksız hizmet kayıplarına yol açacaktır. Türkiye Belediyeler Birliği bu tarihi sorumluluğunu üstlenerek, hemen ve etkin biçimde harekete geçmelidir."