TBMM'de bu hafta

Meclis, bu hafta da önemli tasarı ve teklifleri yasalaştırmak için yoğun mesai yapacak. TBMM Genel Kurulu'nda, 15 Haziran Salı günü, belediyelerin kentsel dönüşüm projeleri uygulayacağı alanları genişleten kanun teklifi ele alınacak.

13 Haziran 2010 Pazar, 09:13
Abone Ol google-news

Teklife göre, belediyeler konut, sanayi ve ticaret alanlarında, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilecek. Kentsel dönüşüm alanlarında yer alan, eğitim ve sağlık alanları hariç, kamuya ait gayrimenkuller belediyelere devredilecek.

Kentsel dönüşüm alanlarındaki gayrimenkul sahiplerine, anlaşma olması halinde, bu alanlarda hakları verilecek. Ancak, İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Kanunu kapsamına girmeyen gecekondu sahiplerine enkaz ve ağaç bedelleri verilecek veya kentsel dönüşüm alanı dışında arsa veya konut satışı yapılabilecek. Bu kişilere TOKİ ile işbirliği yapılarak konut da satılabilecek.

1956-1983 yılları arasında bedelsiz el konulan taşınmazlara tazminat ödenmesine ilişkin düzenleme getiren tasarı da 15 haziran günü görüşülecek. Tasarıya göre, bu yıllar arasında bedelsiz olarak el konulan taşınmaz ile ilgili tazminat talebinde öncelikle uzlaşma yoluna gidilecek. Uzlaşma sağlanamadığı takdirde, malik 3 ay içinde tazminat davası açabilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, 16 haziran çarşamba günü görüşülecek. Tasarıya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, özel bütçeli tüzel kişilik olacak, her türlü iç ve dış borçlanması Hazine Müsteşarlığının iznine bağlı olacak.
Otoyollar ile karayollarının geçişi ücretli olacak kesimleri, genel müdürlüğün teklifi üzerine bakan tarafından belirlenecek. Tasarıda, bölünmüş yollarda hız sınırı 110 kilometre öngörülüyor.

Diyanet İşleri

Genel Kurulda, 17 Haziran Perşembe günü de anonim şirket statüsünde, ''İller Bankası AŞ'' unvanıyla bir kalkınma ve yatırım bankası (İLBANK) kurulmasını öngören tasarı ele alınacak. Tasarıya göre, İLBANK, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığına bu yıl içinde 5 bin açıktan atama yapılmasına imkan tanıyan tasarının da 18 haziran cuma günü görüşülmesi planlanıyor. Tasarıya göre, Diyanet İşleri Başkanı'nın görev süresi beş yıl olacak ve en fazla iki kez atanabilecek.

Hac ve umreye götürdüğü vatandaşlara taahhüt ettiği hizmeti sunmayan acenteye kınama, kontenjan kısıtlaması, organizasyondan men etme gibi müeyyideler uygulanacak. Diyanet işleri uzmanlığı, din işleri yüksek kurulu uzmanlığı, uzman vaiz, başvaiz, uzman imam-hatip, başimam-hatip ve başmüezzin şeklinde kariyer meslek yapılanmasına gidilecek.

Askeri Mahkemeler Kanunu'nda değişiklik yapan tasarının da 18 haziran günü ele alınması öngörülüyor. Tasarıya göre, askeri mahkemeler 3 askeri hakimden kurulacak, subay üyeler bu mahkeme heyetinden çıkarılacak. Askeri okullardan ilişiği kesilen öğrencilerden personel ve amortisman gideri alınmayacak.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olan uzman erbaşlar, yeniden istihdam edilebilecek. Önergeyle, 45 yaşında emekli olan uzman erbaşların, mağdur olmamaları için 52 yaşına kadar sivil memur olarak çalıştırılmalarını öngören düzenleme yapılacak.

Komisyonlar

TBMM Anayasa Komisyonunun 16 Haziran Çarşamba günü yapacağı toplantıda ''suça itilen çocuklar''la ilgili yasa teklifi görüşmek üzere toplanacak.

Çevre Komisyonu, Sulama Birlikleri Kanunu Tasarısı'nı 16 haziran günü görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhurbaşkanı adaylarında aranacak nitelikler, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası yapılması gereken işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı 17 Haziran günü Anayasa Komisyonunda ele alınacak.

TBMM KİT Komisyonu da denetim faaliyetlerine devam edecek. Komisyon, 15 haziran günü İMKB ve İstanbul Altın Borsası Başkanlığının; 16 haziran günü TCDD, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın; 17 haziran günü TURKSAT Uyu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ ile EXIMBANK'ın 2008 yılı hesaplarını inceleyecek.