‘Tıbbın alternatifi olmaz’

Tıp Bayramı, hekimlerin beyaz önlükleriyle İstiklal Caddesi’nde yaptığı yürüyüşle sona erdi.

18 Mart 2018 Pazar, 22:46
Abone Ol google-news

Hekimler ve sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı Haftası kapsamında sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için Tünel’den Galatasaray Lisesi önüne, ellerinde karanfiller ve beyaz önlükleri ile alkışlarla yürüdüler.

‘Kararlıyız’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası üyesi hekimler, dün Taksim Tünel’de bir araya geldi. TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konsey Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.Samet Mengüç, İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay ile çok sayıda hekimin katıldığı yürüyüşte, “İyi hekimliği savunmakta kararlıyız. Tükenmiyoruz, birlikte güçlüyüz”, “Tıbbın alternatifi olmaz”, “Savaşa değil sağlığa bütçe”, “Sağlıkta dönüşüm şiddetine son”, “Taşeron çağdaş köleliktir” pankart ve dövizleri açıldı.

Günde 30 çalışana şiddet

Hipokrat ve İbni Sina’nın resimlerinin taşındığı yürüyüşte hekimler ve sağlık çalışanları “Örgütlü emek sağlıklı toplum”, “Performans değil, eşit, adil, güvenceli ücret”, “Herkese eşit, ücretsiz sağlık” sloganları atarak Galatasaray Lisesi önüne geldi. Burada konuşan TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, yıllardır hekimlerin özlük hakları mücadelesi verdiğini belirterek “Taleplerimizi yıllardır dile getiriyoruz, fakat şu ana kadar bunlara karşılık alamadık. Hekimler, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın getirdiği piyasacı sağlık anlayışı nedeniyle ücretleri, sosyal hakları ve özlük hakları açısından büyük baskı altında. Emekli hekimler açlık sınırının biraz üzerinde ücret alıyor, uzun saatler çalışmak zorunda ve birden çok işlerde çalışıyor. Biz insanca yaşamaya yetecek, güvenceli ücret, yıpranma payı, fiili hizmet zammı ile ilgili yasada düzenleme yapılarak bunun gerçekleşmesini talep ediyoruz” dedi. Günde 30 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığına dikkat çeken Tükel, hekimler için güvenlik soruşturmasının kaldırılmasını da talep etti. Tükel, konuşmasının ardından Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümüne dikkat çekti. Tükel, “Emperyalizme karşı verilen mücadelenin önemli bir dönüm noktası. Savaşta hayatını kaybedenleri ve tıbbiyelileri de anıyorum” dedi. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Artık ancak rüyalarda

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez ise “Eskiden parası olmayanımız, fakirimiz fukaramız sağlığı rüyasında görürdü, şimdi ırk, din, cins, etnik köken hiçbir fark gözetmeden hepimiz sayelerinde sağlığı rüyalarımızda görüyoruz. Bu bakımdan büyük çapta eşitliğe ulaştık. Tabip Odasının bir fonksiyonu da hem halka hem birbirimize hem de yöneticilerimize tıpta gelişmeleri özetlemek ve bunun uygulanmasını istemektir. Düne kadar savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledik. Pek sevmediler. Şimdi ona ilave edeceğimiz var. Çocuk yaşta evlilikler ve kadın cinayetleri de bir halk sağlığı sorunudur” değerlendirmesini yaptı.