TÜİK'in yetişkin eğitim araştırması sonuçları

Türkiye genelinde 2007 yılında, örgün veya yaygın eğitim faaliyetlerine en aktif katılım, yüzde 44,8 ile yüksek öğretim mezunlarında ve yüzde 40,5 ile 18-24 yaş grubunda oldu. Bir işte çalışanlarda katılım oranı yüzde 22,9 iken iş arayanlarda bu oran yüzde 31,3 olarak belirlenirken, erkek nüfusta eğitime katılım, kadın nüfusundaki katılıma göre daha yüksek.

27 Mart 2009 Cuma, 09:22
Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan 2007 yılına ilişkin ''Yetişkin Eğitim Araştırmasının'' sonuçları açıklandı.

Açıklamada, 18 ve daha yukarı yaştakilerin yetişkin olarak tanımlandığı Yetişkin Eğitimi Araştırması;nın temel amacı olarak, ''hayat boyu öğrenme kapsamında bireylerin mesleki veya kişisel alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla katılmış oldukları örgün veya yaygın eğitim faaliyetleri ile gayri resmi öğrenmeye ilişkin bilgileri derleme'' olarak ifade edildi.

Türkiye'de ilk defa uygulanan Yetişkin Eğitim Araştırması alan uygulamasının Ekim 2007-Ocak 2008 döneminde, 18 ve daha yukarı yaştaki tüm fertlerle yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, araştırma ile ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir verilerin elde edilmesinin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, araştırmada bireylerin yaş grubu, cinsiyet, eğitim ve iş gücü durumuna göre eğitime katılım oranlarının yanı sıra, işle ilgili, çalışma saatlerinde eğitime katılım ile eğitime katılmama nedenleri gibi birçok göstergelerin hesaplandığı bildirildi.
Buna göre, araştırmanın uygulanmasından önceki son 12 ay itibariyle, Türkiye genelinde 18 ve daha yukarı yaştaki nüfusta örgün veya yaygın eğitim faaliyetine katıldığını beyan edenlerin oranı yüzde 17,2 olarak belirlendi.

Örgün veya yaygın eğitime katılım oranı kentsel yerlerde yüzde 19,3, kırsal yerlerde yüzde 12,8 oldu. Bu oran aynı yaş grubunda, sadece yaygın eğitime katılanlar için Türkiye genelinde yüzde 13,9, kentsel yerlerde yüzde 15,2 ve kırsal yerlerde yüzde 11,3 olarak saptandı.

Araştırmanın uygulanmasından önceki son 12 ay itibariyle, Türkiye genelinde 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusta örgün veya yaygın eğitim faaliyetine katıldığını beyan edenlerin oranı yüzde 12,5 oldu.

Örgün veya yaygın eğitime katılım oranı kentsel yerlerde yüzde 13,8, kırsal yerlerde yüzde 9,8 olarak saptandı. Bu oran aynı yaş grubunda, sadece yaygın eğitime katılanlar için Türkiye genelinde yüzde 11,4, kentsel yerlerde yüzde 12,3, kırsal yerlerde yüzde 9,4.
Türkiye genelinde, sadece yaygın eğitim faaliyetlerine en aktif katılım, yüzde 39 ile yüksek öğretim mezunlarında ve yüzde 26,7 ile 18-24 yaş grubunda oldu. Bir işte çalışanlarda katılım oranı yüzde 19,9 iken iş arayanlarda bu oran yüzde 27,6 olarak belirlendi. Erkek nüfusta eğitime katılım, kadın nüfusundaki katılıma göre oldukça yüksek olduğu saptandı.