Tuna Altınel için, istinaf çağrısı

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atan akademisyenlerden Lyon-1 Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tuna Altınel'in, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraatinin ardından pasaportunu alamadığı ve bu nedenle de "çalışma ve seyahat hakkının ihlal edildiği" belirtildi. Altınel'in dava dosyasıyla ilgili yapılan basın açıklamasında Altınel hakkında verilen beraat kararına savcının itirazının ardından istinaf sürecinin sürüncemede bırakıldığı dile getirilerek Altınel'in mahkeme kararının kesinleşmediği gerekçesiyle pasaportunu alamadığı vurgulandı.

29 Haziran 2020 Pazartesi, 09:23
Abone Ol google-news

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tuna Altınel 1996'dan beri Fransa Claude Bernard Lyon-1 Üniversitesi'nin matematik bölümünde öğretim üyesi. 12 Nisan 2019 akşamından beriyse Türkiye'de zorunlu iskana tabi... 21 Şubat 2019 tarihinde Türkiye gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin imzacısı olan Fransa'nın Lyon şehrinde, yasal bir derneğin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında valilik izniyle düzenlediği bir etkinliğe katkıda bulunmuştu, bu yüzden pasaportuna el kondu. Etkinlik Cizre'de 2016 yılının ocak sonu ve şubat başında 3 binanın bodrum katlarına sığınan korunmasız insanların

katledilmesini hatırlatmak, Türkiye'de terörle savaş adına işlenen ağır insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacını taşıyordu.

"TUNA ALTINEL BERAAT ETTİ AMA..."

11 Mayıs 2019 tarihinde tutuklandı ve hakkında terör örgütü üyeliğinden dava açıldı. Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevi'nde geçen 80 günlük cezaevi deneyimi 30 Temmuz 2019'da hakkında açılan davanın ilk celsesinde, herhangi bir yurtdışı yasağı konulmadan tahliye edilmesiyle sonuçlandı. Bunun üzerine 2019 eylülünde Balıkesir Valiliği'ne yaptığı pasaport başvurusu beraat etmesi durumunda yeniden inceleneceği belirtilerek fiilen reddedildi. Bu hukuksuzluğa karşı avukatı Meriç Eyüboğlu'yla birlikte Balıkesir 2. İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma davası açtı. 

Tutuklanmasına neden olan davanın 15 Kasım 2019 tarihindeki 2. celsesinde suçlama maddesi terör örgütü propagandası olarak değiştirildi. Davanın 24 Ocak 2020'deki 3. celsesinde beraat etti. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından savcı karara itiraz etti. Böylece, beraatin kesinleşmemiş olması sağlandı. Ardından Bursa Bölge Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin sorumluluğunda istinaf süreci başladı. Şubat ayı avukat itiraz dilekçesini de içeren çeşitli belgelerin karşılıklı iletilmesiyle geçti. Mart ayında Corona geldi, o gün bugündür de gitmedi.

İstinaf mahkemesi duruşma olmaksızın dosya üzerinden karar verebilecekken sessizliğe gömüldü. İdari mahkemedeki davaysa işleyişi ağırlaştırmaktan başka bir işlevi olmayan ara kararlarla herhangi bir somut sonuca varmadan ağır aksak devam etti. 

"ANASAYASAL HAKLARI İHLAL EDİLMEKTEDİR"

Duruşmaları çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlar, mesleki dernekler, bilim insanlarının hak örgütleri izledi. Altınel'in üniversitesi, Fransa'nın tüm üniversite rektörlerinin oluşturduğu Conférence des Présidents d'Université1 (CPU), Fransa Matematik Derneği (SMF), Amerikan Matematik Derneği (AMS), Committee of Conc erned Scientists2 (CCS) bu gözlemciler arasında yer aldı.

Altınel'in beraatini adaletin doğal bir tecellisi olarak gören bu kurum ve kuruluşlar savcının itirazı ve bunu izleyen istinaf sürecinin uzaması, Altınel'in anayasal hakkı olan çalışma ve seyahat özgürlüğünün ihlal edilmesi için hukuki bir kılıf olarak kullanılması karşısında şaşkınlık ve

tepkilerini gizlemediler. Mayıs ayından itibaren istinaf mahkemesine mektuplar göndermeye başladılar. Bu mektuplarda ortak tema Altınel'in herhangi bir suç işlememiş ve beraat etmişken akademisyenlik mesleğini yapmaktan alıkonulması oldu.

Tuna Altınel Türkiye'deki birçok insan hakları savunucusu, akademisyen ve aktiviste dayatılan bir hak ihlali sürecinin içine hapsedilmiştir. Beraat etmis¸ olmasına rağmen davaya ilis¸kin hiçbir neden-sonuç ilis¸kisi içermeyen bir itirazla davası istinafa tas¸ınarak beraatinin kesinles¸mesinin

önüne geçilmiştir. Bu belirsizlik pasaport başvurularına olumlu yanıt vermeyi geciktirmek için kullanılmakta, hukuki yollardan tıkanıklığı açma girişimleri dosyaların mahkemeler ve devlet daireleri arasında gidip geldiği bir kısır döngü içinde boğulmaya çalışılmaktadır. Türkiye'de sıkça

görüldüğü üzere, adil yargılanma hakkına saygı duyuluyormuş görüntüsü altında Altınel'in anayasal hakları olan çalışma ve seyahat özgürlükleri ihlal edilmektedir."