Türk gençliği için en büyük sorun ‘yoksulluk ve eşitsizlik’

Küresel düzeyde yapılan araştırmaya göre zorluklara karşın gençler gelecekten umutlu. Katılımcı gençlerin yüzde 43’ü ülkelerinde eğitime erişimin; eğitim ve yetişme durumuna göre farklılaştığına inanıyor. Türk gençliği arasında bu oran yüzde 65.

28 Ocak 2020 Salı, 02:00
Türk gençliği için en büyük sorun ‘yoksulluk ve eşitsizlik’
Abone Ol google-news

Her 10 gençten 9’u, dünyayı daha iyi bir yer haline getirme konusunda sorumlulukları olduğunu hissediyor ancak kendini yeterince hazır hissetmiyor. Türk gençliğine göre en büyük sorun  “yoksulluk ve sosyal eşitsizlik”. 

Dünya Eğitimde Yenilik Zirvesi (WISE) tarafından “Uluslararası Eğitim Günü” nedeniyle “Gençlerin Eğitimleri ve 2020’de Gelecek Konusunda Algısı” başlıklı bir araştırma gerçekleştirildi. 20 ülkede, 16-25 yaş aralığında 9 bin 509 gencin katıldığı araştırma sonuçlarına göre, gençlerin yüzde 87’si, kendi nesillerinin gezegeni daha iyi bir hale getirme sorumluluğu olduğuna inanıyor. Ancak ulusal eğitim sistemleri gençlerin istekleriyle uyum sağlamıyor. Araştırmaya katılanların sadece yarısı kendini dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için harekete geçmeye hazır hissediyor; yarısından azı (yüzde 48) büyük toplumsal konuları anlamaya hazır olduklarını hissediyor.

WISE araştırması, gençleri en çok ilgilendiren zorluğun “yoksulluk ve sosyal eşitsizlik” olduğunu ortaya çıkardı. Bunu, “iklim değişikliği ve çevre” ve “istihdama erişim” izliyor. Taşıdıkları tüm kaygılara rağmen gençlerin sadece çok küçük bir bölümü bu konulara ilgiyi çekmek üzere aktif rol alıyor. 

Bugünün gençleri okullardan onları daha aktif ve çok yönlü vatandaşlar haline getirmelerini beklemiyor. Okullardan beklentileri, onları kişisel düzeyde gelecekle yüzleşmeye hazırlamaları olan gençler şu konularda yeterince hazır olmak istiyor:  “Kendi başlarının çaresine bakabilmek (yüzde 64), öncelikleri yönetebilmek (yüzde 58), başkalarıyla ilgilenmek (yüzde 58), sevdikleri, mutlu oldukları bir kariyere sahip olmak (yüzde 54). ”

EĞİTİME DEĞER VERİLİYOR

Araştırma sonuçları, gençlerin eğitime evrensel boyutta değer verdiğini de ortaya koyuyor. Küresel katılımcıların yüzde 90’ı ve Türk gençlerin yüzde 94’ü, eğitimin bir kariyer sahibi olmak üzere öğrenmekten çok daha fazlası olduğunu ve kendi başına bir değer teşkil ettiğini düşünüyor. Türk gençlerin büyük çoğunluğuna göre okul dışı öğrenme en az formal eğitim kadar önemli.

Gençlerin yüzde 60’ından fazlası, öğretmenlerinin kariyer yönelimleri hakkında daha kişisel önerilerde bulunmasını ve öğrenmeyi veya öğrenmeye katılmanın çeşitli yollarına daha fazla odaklanmasını istiyor. Gençlerin yarısı okullarının yeni teknolojileri, yaratıcılığı keşfetmeyi ve merak yaratmayı, iletişim ve organizasyon becerilerini anlamayı çok önemsemediğini vurguluyor. 

Gençler toplumsal zorlukları anlamak veya çözmek için harekete geçmeye hazır hissetmemelerine rağmen, araştırmaya küresel boyutta katılan gençlerin yüzde  82’si ve Türk gençlerinin yüzde 81’i gelecekleri hakkında “biraz” veya “çok” iyimser olduklarını söylüyor. Bu oran, düşük gelirli hane halklarından gençler için yüzde 68’e, orta gelirli hane halklarında yüzde 84’e düşüyor. Katılımcı gençlerin yüzde 43’ü ülkelerinde eğitime erişimin; eğitim ve yetişme durumuna göre farklılaştığına inanıyor. Türk gençliği arasında bu oran yüzde 65.