Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yasası değiştiriliyor

Hükümetin tepki çeken proje ve uygulamalarına karşı açtığı davalar nedeniyle sık sık AKP ile karşı karşıya gelen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) yasası değiştiriliyor.

10 Mayıs 2020 Pazar, 06:00
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yasası değiştiriliyor
Abone Ol google-news

Hazırlanan yasa önerisi taslağına göre, TMMOB’nin yetkileri daraltılıyor. Seçim sistemi tamamen değiştiriliyor.  İlgili bakanlığa ‘ihbar ve şikayet’ üzerine de TMMOB’de denetim yetkisi veriliyor. Yargı kararı olmaksızın bakanlığa denetim sürecinde oda ve birlik personelini görevden uzaklaştırma yetkisi veriliyor. Görevden uzaklaştırılanların yeniden dönüşüne ise yine bakanlık tarafından karar verilmesi öngörülüyor.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meslek örgütlerinin seçim usullerinin yeniden belirleneceğini, düzenlemenin en kısa sürede Meclis’e getirileceğini açıklamasının ardından TMMOB Yasası’nda değişiklik için taslak hazırlandı. 12 maddelik yasa önerisi taslağında yer alan düzenlemeler şöyle: 

. TMMOB’nin meslek disiplini ve ahlakını korumak için “gerekli gördüğü bütün” faaliyetlerde bulunma yetkisi sınırlandırılıyor. Taslak yasalaşırsa birlik sadece “amaçları doğrultusunda” faliyette bulunabilecek.

. Birlik ve organları meslek mensuplarının ürettikleri harita, plan, etüt, proje ve benzer işler ile ilgili olarak vize, onay veya başka adlar altında içerik bakımından herhangi bir denetim yapamayacak.

. Birlik genel kurulu ile yönetim kurulunun seçim sistemi tamamen değiştiriliyor. Oda genel kurullarının seçim sisteminde de değişiklik yapılıyor. TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, “Yeni düzenleme ile odaların genel kuruldaki temsil oranı yükselmiyor. A odasının delege sayısı 100 iken 20’ye düşüyor, b odasınınki ise 100 iken 385’e çıkıyor” değerlendirmesini yaptı. 

. Üye sayısı 50 bin ve üzeri olan odalar, bölgesi içinde en az 100 meslek mensubu bulunan her il merkezinde bir şube açabilecek. Ayrıca yeterli sayıda meslek mensubu bulunmayan ve şube kurulamayan yerlerde “mümessillik” kurulabilecek. 

. İlgili bakanlık, TMMOB ve odalar ile organları hakkında “ihbar ve şikayet” üzerine de denetim yapabilecek. 

. Odalar ve birlik, bakanlığın talebi üzerine her türlü belge, defter, kayıt ve bilgileri 7 gün içinde vermekle yükümlü olacak. 

. Odalar ve birliğin organ üyeleri ile personeli görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerden, bu kuruluşların paralarıyla para hükmündeki evrak, senet ve sair varlıkları ile muhasebe ve muamelata ilişkin her çeşit defter ve evrak ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılacak.

. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da görev başında kalması yapılan denetim bakımından sakıncalı görülen oda ve birlik personeli ilgili bakanlık müfettişinin veya denetçisinin teklifi üzerine bakanlık tarafından denetim süresi sonuna kadar görevden uzaklaştırılabilecek. Görevden uzaklaştırılan personele, uzaklaştırma süresi boyunca yapılacak ödemelerin üçte ikisi ödenecek. Görevden uzaklaştırılanlar, denetim sırasında veya denetimin tamamlanmasından sonra ancak bakanlık kararıyla görevlerine dönebilecek.

. İlgili bakanlık, TMMOB hakkında idari düzenlemeler yapabilecek.