Ümit Özdağ'ın ihracının iptal kararı gerekçesi açıklandı

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç edilmesinin mahkemece iptali kararının gerekçesi açıklandı. Kararda, Özdağ’ın disipline sevk gerekçesi ile hakkındaki soruşturma sebeplerinin farklı olması ve tesis edilen karardaki gerekçelerin de farklı olduğu belirtildi.

20 Ocak 2021 Çarşamba, 18:12
Ümit Özdağ'ın ihracının iptal kararı gerekçesi açıklandı
Abone Ol google-news

İYİ Parti Kurucular Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili iddialarda bulunması ardından disiplin kurulu kararı ile 16 Kasım 2020'de parti üyeliğinden ihraç edildi. Özdağ, kararın iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Ankara 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, 13 Ocak'ta ihraç kararını iptal etti.

GEREKÇELİ KARAR

Mahkemenin iptal kararının gerekçesi açıklandı. Kararda, Ümit Özdağ'ın 'kesin çıkarma' istemli disipline sevk talebinin gerekçesi olarak İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile iltisaklı olduğuna yönelik iddialarının, Kavuncu şahsında tüm İYİ Parti il başkanlarını töhmet altında bırakması olarak gösterildiği, savunmaya davet çağrısında ve iptali istenilen kararda gösterilen sebeplerin ve vakaların ise daha kapsamlı olarak ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Teşkilat Başkanı Koray Aydın hakkında da olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Parti tüzüğünün 'disiplin cezaları ve cezaları gerekli kılan haller' başlıklı 76’ncı maddesinin 'kesin çıkarmaya' ilişkin d bölümünün (1) bendinde de sayılmakta olan parti yöneticileri arasında il başkanlarının yer almadığının anlaşıldığı, tüzüğün 5’nci bölümünün 71'nci maddesinin 2'nci fıkrasının ise 'disiplin kuruluna sevk kararlarının isnat olunan fiil ile uygulanması istenen disiplin cezası ve nedenlerini açıklar şekilde gerekçeli olması zorunludur' hususlarına yer verildiği hatırlatıldı.

'GEREKÇELERİN AYRI OLMASI HUKUKA AYKIRI'

Kararda "Hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen parti üyesinin itirazı üzerine açılan davalarda esas bakımından denetim yapılmaması kuvvetler ayrılığı ilkesini bir gereği ve sonucudur. Usul ve şekil bakımından ise denetimin gerekli hassasiyetle yapılması ise siyasi partilerin toplumsal hayattaki önemleri ve demokrasinin vazgeçilmez unsurları olmalarının gereğidir. Siyasi partilerin demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olduğu ve parti içi düzenlemeleri ve çalışmalarının demokrasi ilkelerine uygun olması gerektiği anayasal bir kriterdir. Bu kapsamda davacının disipline sevk gerekçesi ile hakkındaki soruşturma sebeplerinin farklı olması ve ayrıca tesis edilen karardaki gerekçelerin de farklı olması usul ve şekil yönünden denetim makamı olan mahkememizce hukuka aykırı bulunmuştur. Bu nedenle de davacının siyasi parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile ilgili kararın iptaline karar verilmiştir" denildi.