YÖK'ün itirazına red

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, YÖK'ün Danıştay'ın katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesini durdurmasına ilişkin yaptığı itirazı reddetti. İtirazın reddine ilişkin karar, 1'e karşı 28 üyenin oyuyla alındı.

10 Aralık 2009 Perşembe, 11:07
Abone Ol google-news

Danıştay 8. Dairesi, İstanbul Barosu'nun açtığı davada, YÖK'ün 21 Temmuz 2009 tarihli kararının 3,4 ve 5. maddelerinin yürütmesini oy birliğiyle durdurmuştu.

YÖK, bunun üzerine Danıştay 8. Dairesi'nin, YÖK'ün üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesinin durdurulması kararına ilişkin itiraz etmişti. Kurul, YÖK'ün itiraz gerekçelerini yerinde görmedi ve reddetti. Ret kararının, 1'e karşı 28 üyenin oyuyla alındığı öğrenildi.

YÖK'ün itiraz dilekçesinde, öncelikle davacının dava açma ehliyeti bulunmadığına ilişkin usul itirazında bulunulmuştu. Dilekçede, "davanın incelenmeksizin reddi gerektiği" ifade edilerek, "fakat yürütmenin durdurulması yönünde verilen kararın usul açısından hukuka aykırı" olduğu ileri sürülmüş ve itiraza konu Daire kararının Anayasa'nın güvence altına aldığı eşitlik ilkesine de aykırı olduğu vurgulanmıştı.