Sayıştay raporu: Bakanlığın kayıtlı giderlerinde uyuşmazlık tespit etti

Sayıştay; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ilişkin 2020 yılı Denetim Raporu’nda, Bakanlığın kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin muhasebe kayıtlarındaki tutarlar ile net değer hesabındaki tutarın uyuşmadığını belirtti.

28 Eylül 2021 Salı, 15:44
Sayıştay raporu: Bakanlığın kayıtlı giderlerinde uyuşmazlık tespit etti
Abone Ol google-news

Sayıştay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin 2020 yılı Denetim Raporu’nda; Bakanlığın kullanımında bulunan taşınmazlarla ilgili hatalı uygulamaları 7 maddede listeledi.

Tahsisli kullanılan taşınmazların muhasebe kayıtlarındaki tutarları ile net değer hesabında gözüken tutarın uyuşmamasına ilişkin uyarı notu düşüldü.

Sayıştay'ın taşınmazlarla ilgili 7 bulgusu şöyle:

". Bazı taşınmazların cins tahsisinin yapılmaması,

. Bakanlığın kullanımında bulunan taşınmazlardan değer tespitleri yapılmayanların bulunması,

. Kurum adına tahsis edilen taşınmazların muhasebe kayıtlarında eksik görünmesi, 

. Yeşil alanların, otoparkların ve spor sahalarının muhasebe kayıtlarında gösterilmemesi,

. Tahsisli kullanılan taşınmazların muhasebe kayıtlarındaki tutarları ile net değer hesabında gözüken tutarın uyuşmaması,

. Değer artırıcı nitelikteki harcamaların ilgili maddi duran varlık hesabında takip edilmemesi, 

. Konsolide taşınmaz icmal cetvelinin düzenlenmemesi."

"DÜZELTME YAPILMASI GEREKMEKTEDİR"

Sayıştay’ın bulgularına ilişkin uyarısı ise şöyle:

"Kurum tarafından tahsisli kullanılan taşınmazların kaydedildiği 250 ve 252 numaralı hesapların 03 detay kodundaki toplam borç kalanı tutarı ile 500.12 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar yardımcı hesabının alacak kalanı tutarının eşit olması gerektiği anlaşılmaktadır. Çünkü bahsedilen bu yardımcı hesaplar tahsisin kurulması ve kaldırılması işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde karşılıklı olarak kullanılmaktadır.

Ancak, denetlenen kamu idaresinin mali tablolarında 250.03 ve 252.03 numaralı yardımcı hesapların toplam borç kalanı 1.408.321.706,61 TL olarak gözükürken 500.12 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar yardımcı hesabının alacak kalanı 1.329.451.138,94 TL olarak görünmektedir.

Bu nedenle, söz konusu hesapların aradaki fark olan 78.870.567,67 TL kadar mali tablolarda yanıltıcı bilgi içerdiği düşünülmektedir. Bu itibarla, karşılıklı olarak çalışan bu iki hesabın arasındaki farkın nedeni tespit edilerek ilgili düzeltme kayıtlarının yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.”