Asgari ücrette yeni gelişme

Asgari ücrette Damga Vergisi ile Gelir Vergisi'nin kaldırılmasını öngören 13 maddelik yasa teklifi, AKP milletvekillerince TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

18 Aralık 2021 Cumartesi, 07:22
Asgari ücrette yeni gelişme
Abone Ol google-news

AKP'nin, TBMM Başkanlığı'na sunduğu 13 maddelik yasa teklifi ile 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması' öngörülüyor.

Vergide adalet ilkesinden hareketle çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması amacıyla asgari ücret vergi dışı bırakılarak, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisnası sağlanıyor. Ayrıca, brüt asgari ücretin üzerinde olan ücretlilerin, ücretleri üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle ücretlerinin asgari ücretin net tutarının altında kalmaması amacıyla ilave asgari geçim indirimi getiriliyor.

Teklifle, 2021 yılında gelir tahmini üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirleri karşılığı idare bütçelerine, ödenek eklenebilmesine imkan tanınınıyor. Bu sayede bütçe dengesi bozulmadan, gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin idare bütçelerine eklenebilmesi amaçlanıyor. Yıl içerisinde eklenebilecek ödenek tutarı, Bütçe Kanunu'nda yer alan gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir fazlası ile sınırlandırılıyor.

Büyükşehir belediyeleri ve belediyelere, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, taşıma birlik ve kooperatiflerine yapılan destek ödemelerine benzer nitelikte düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edilecek hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilmesine imkan tanınıyor.