'2012 sonuna kadar anayasayı tamamlamak istiyoruz'

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Geçmişten bugüne sorunlarımızın çözüm yeri, demokrasinin tecelli yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Meclisimiz bu dönemde de milletimizin beklentilerini karşılamaya, ülkemizin temel hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. TBMM ortak aklı, demokratik diyalog ve konuşma kanallarını kullanarak, ülkemizin demokratik birikimini harekete geçirerek sorunlarımızı çözecektir" dedi.

01 Kasım 2011 Salı, 10:52
Abone Ol google-news

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 2012 yılı Merkezi Bütçe Kanun Tasarısı ve 2010 yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşmelerinin açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasına Van'da yaşanan depreme değinerek başlayan Çiçek, depremde gösterilen dayanışmanın, milletin geçmişten bugüne getirdiği kardeşlik duygusunun erdemli yanı olduğunu, gurur duyulan tabloların ortaya çıktığını söyledi. Çiçek terör saldırılarına da değinerek "Huzur ve güvenliği sabote etmeye çalışan terör ise bu süreçte boş durmamış, kin ve nefret tohumlarını ekme ve terör ortamı yaratma çabalarına devam etmiştir. Milletimizin gösterdiği büyük dayanışma ve yardımlaşma örneği terörün amaçlarına geçit verilmeyeceğini, milletimizin acıda ve kederde bir ve bütün olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bütün bu felaket ve musibetlere karşı parlamentomuzun temsil ettiği mana; demokrasi içerisinde çözüm bulma, tedbir alınmasını sağlama ve geleceği güvence altına alacak yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Parlamentomuz iktidarıyla muhalefetiyle acılı ve yaralı aziz milletimizin yanında ve arkasındadır. Elbette önümüzdeki sorunlar çetin, yolumuz uzun ve engellerle doludur. Ancak bütün bunlara karşılık Türkiye Büyük Millet Meclisimiz açıktır, görev başındadır ve demokrasimiz işlemektedir" diye konuştu.
 

'Yeni Anayasa için 3 haftada 1000 vatandaş görüşü alındı'

Çiçek TBMM'nin bu dönemde en önemli çalışmalarından birinin yeni Anayasa çalışmaları olduğunu hatırlatarak TBMM'nin milletin büyük umudu olan yeni Anayasa'yı bu dönemde yapabilecek güçte olduğunu belirtti. Yeni Anayasa çalışmaları kapsamında kurulan web sitesi üzerinden vatandaşların ve STK'lerin görüşlerinin alındığını kaydeden Çiçek, 3 haftada 1000 kişinin site üzerinden Yeni Anayasa'ya katkı sağlayacak görüşlerini ilettiğini, bunun milletin yeni Anayasa çalışmalarına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu söyledi. Oluşan takvim ve çalışma planı çerçevesinde 2012 yılı sonunda Anayasa konusunu tamamlamak istediklerini de sözlerine ekleyen Çiçek, "Geçmişten bugüne sorunlarımızın çözüm yeri, demokrasinin tecelli yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Meclisimiz bu dönemde de milletimizin beklentilerini karşılamaya, ülkemizin temel hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. TBMM ortak aklı, demokratik diyalog ve konuşma kanallarını kullanarak, ülkemizin demokratik birikimini harekete geçirerek sorunlarımızı çözecektir" dedi.
 

'İletişimin gücü diktatörlerin zırhını delip geçmiştir'

Meclis Başkanı Çiçek konuşmasında Ortadoğu'da yaşanan yeni oluşum sürecine de dikkat çekerken, olağanüstü günlere tanıklık edildiğini, Osmanlı bakiyesi ülkelerin yeni bir oluş sürecinde olduklarını söyledi. Çiçek şöyle devam etti: "Toplumları artık demokratik olmayan metotlarla yönetmek mümkün değildir. İletişimin gücü, diktatörlerin üzerindeki koruyucu zırhı delip geçmiştir. İnsanların özgürlük ve adalet arayışları diktatörlükleri birer birer ortadan kaldırdı. Türkiye olarak bu ülkelerdeki halkların demokratik mücadelelerine ve bu ülkelerin demokratikleşme çabalarına başından beri destek verdik. Komşumuz Suriye'de de halkın demokrasi isteklerine kurşun sıkan bir yönetim söz konusudur. Türkiye olarak bu ülkeye de halkın taleplerine kulak tıkamaması yolunda çağrımızı hep tekrar ettik. Bundan sonra da tekrar etmeye devam edeceğiz. Türkiye bölgesinde umut bağlanan bir ülkedir. Tarihte olduğu gibi bugün de bölgemizde adaletin ve istikrarın temin edilmesi için etkin olma çabalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için iç istikrarımızı bozmadan, çevremizdeki istikrarın da temin edilmesi gayreti içerisindeyiz. Diplomasimizin odağında da bu vardır. Ülkemizin dünyada etkin olabilmesi için sürekli gelişme halinde olması gerekmektedir. 'Namerde muhtaç olmadan' kendi ayaklarımız üzerinde duran bir ülke olmak durumundayız. Bize umut bağlayanların umutlarını boşa çıkarmamak durumundayız."

Çiçek ayrıca BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde ve Anayasa'da yer aldığı üzere kimseyi ırk, dil, inanç, renk ve mezhepten ötürü ayrımcılığa tabi tutmadıklarını, bu nedenle Türkiye'nin özellikle İslam ülkeleri arasında model bir ülke durumunda olduğunu sözlerine ekledi.

'TBMM İç Tüzüğü İngilizce'ye çevrilecek'

TBMM Başkanı Çiçek, Anayasa çalışmalarının yanı sıra Meclis İç Tüzüğü'nün de değiştirilmesinde fayda gördüğünü de vurguladı. Çiçek geçtiğimiz dönem uzlaşma komisyonunun bir taslak metin hazırladığını ancak yeteri kadar destek görmediğini belirterek "Meclisimizin beklentileri karşılayabilmesi noktasında yeni bir iç tüzüğün faydalı olacağına inanıyorum. Ümit ederiz ki önümüzdeki günlerde konuşarak uzlaşarak bu konu belli bir noktaya getirilir" diye konuştu. TBMM Başkanı Çiçek ayrıca yeni dönemde yapılacak çalışmalara da yer verdiği konuşmasında şunları kaydetti: "Türkiye'de yaşayan yabancı öğrenciler ile yurt dışında okuyan Türk vatandaşı veya Türk kökenli öğrencilere TBMM'de staj yaptırılacaktır. Bu çerçevede Almanya'da okuyan 15 Türk gencine Mart ayı içerisinde TBMM'de staj yaptırılması planlanmaktadır. Parlamenter diplomasiyi geliştirebilmenin yöntemlerinden biri de yabancı dilde yayınlar yapılmasıdır. TBMM ve yasama sürecini anlatan İngilizce bir kitabın hazırlıkları tamamlanmıştır. TBMM İç Tüzüğü başta İngilizce olmak üzere diğer dillere çevrilecektir. Aynı şekilde TBMM web sayfası da bu dönem içerisinde farklı dillere tercüme edilecektir. Önümüzdeki kısa vadede bütün sekreter ve danışmanlara sertifikalı ve sonunda sınav olan önemli bir eğitim verilecektir. Ayrıca yasamaya ilişkin bilgilerin anında SMS veya e-posta aracılığıyla milletvekillerimizin cep telefonlarına gönderilmesi planlanmaktadır."

TBMM Başkanı Çiçek, 512 milyon 900 bin Türk Lirası olarak yasalaşan 2011 bütçesinin yanı sıra yıl içinde özel ödenek kayıtları ve taahhüt artıkları ile birlikte TBMM bütçesinin 542 milyon 300 bin TL olduğunu söyledi. Bütçenin 22 milyon TL'sinin Yeni Halkla ilişkiler Binası yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na aktarıldığını belirten Çiçek "30 Eylül itibariyle 2011 yılı toplam kullanılabilir bütçe ödeneğimiz 520 milyon Türk Lirasına inmiştir. Bu ödeneklerin, 30 Eylül tarihi itibariyle 340 milyon Türk Lirası, yani yüzde 65.4'ü harcanmıştır. Yılsonu itibariyle de 2011 yılı bütçemizin gerçekleşme oranının tahminen yüzde 87,2 oranına ulaşması beklenmektedir" dedi.

 

2012 bütçe teklifi 651 milyon 252 bin lira

TBMM Başkanı Çiçek, 2011 yılı içinde özellikle bilgi iletişim teknolojileri konusunda yapılan yatırımları anımsatarak, TBMM'nin daha hızlı ve verimli hizmet üretebilmesi için bu alandaki çalışmalara ağırlık verildiğini kaydetti. Çiçek "2012 yılı bütçe hedefimiz, millet adına yasama yetkisini kullanan milletvekillerinin çalışma şartlarını iyileştirmek, yasama sürecini ve kalitesini geliştirmek olacaktır" derken 2012 yılı bütçesinin, 2011 yılının başlangıç ödeneği olan 512 milyon 935 bin TL'ye göre yüzde 26,9'luk bir artış ile 651 milyon 252 bin TL olarak teklif edildiğini söyledi.

Çiçek, 2012 yılı bütçe teklifinin içinde yüzde 51'in personel giderleri, yüzde 5.9'un sosyal güvenlik prim giderleri, yüzde 11.9'un mal ve hizmet alım giderleri, yüzde 10.5'in cari transferler ve yüzde 20.7'nin ise sermaye giderleri şeklinde planlandığını belirtti. Bir önceki yılın bütçesine göre en büyük artışın sermaye giderlerinde olduğunu belirten Çiçek, 2012 yılı için önerilen sermaye giderleri bütçe teklifinin, 2011 yılı bütçesine göre yüzde 135 artış gösterdiğini ifade etti. Çiçek, bu artış içindeki en büyük payın da 92 milyon 637 bin TL ve yüzde 68.8 oranı ile ağırlıklı olarak "Yeni Halkla İlişkiler Binası", buna ait proje giderleri ve mefruşat alım giderlerinin oluşturduğunu söyledi.

 

Genel Kurul ve komisyonlar bin 195 saat 28 dakika mesai yaptı

TBMM Başkanı Çiçek konuşmasında Milletvekili ve Genel Kurul çalışmaları hakkında ise şu bilgilere yer verdi: "23 ve 24'üncü dönem yasama yıllarında, Genel Kurul ve komisyonlar ile çeşitli görev çalışmalarında 1.195 saat ve 28 dakika çalışma yapılmış, toplam 41 bin 550 sayfa tutanak tutulmuştur. Milletvekillerinden gelen bilgi talepleri doğrultusunda rapor, bilgi notu ve bilgi derleme türünde 621 çalışma gerçekleştirilmiştir. Medya takip sistemi ile 2011 yılı içerisinde TBMM Başkanı, TBMM Yasama faaliyetleri, komisyonlar, milletvekilleri, Genel Sekreterlik Teşkilatı ve gündemdeki siyasi haberlerle ilgili yazılı basında yer alan toplam 225 bin 7 adet haber internet ortamında Basında Bugün TBMM başlığıyla milletvekilleri ve okuyucuların hizmetine sunulmuştur."

Çiçek 2012 yılı bütçesi ile hedeflenen yatırımlar konusunda ise Genel Kurula akustik sistem ölçüm cihazı alımı, evrak programlarının m-imza veya e-imza ile entegrasyonundan sonra evrakların Meclis içinde elektronik ortamda dağıtımı ve Osmanlı döneminden itibaren kabul edilen, yürürlükte olan tüm yasaların güncel metinlerinin Mevzuat Bilgi Sistemi içinde internet üzerinden erişime açılması gibi yatırımların yapılacağını söyledi.