30 milyon muhtaç

2012’de 23 milyon 668 bin olan yardıma muhtaç insan sayısı 2014’te 30.5 milyona yükseldi. Yardıma muhtaç hane sayısı da 8 milyona çıktı.

05 Nisan 2015 Pazar, 20:48
Abone Ol google-news

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2015 bütçesi sunum kitapçığına göre nüfusun yüzde 40’ı muhtaçlar kategorisinde yer alıyor. 52 milyon 695 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 10 milyon seçmen yardımlara muhtaç yaşıyor.

Pek çok ekonomik sorunun yapısal hale geldiği ülkede, AKP iktidarı iki yılda 7 milyon daha yoksul yurttaş yarattı. 2012’de 23 milyon 668 bin olan yardıma muhtaç insan sayılı geçen yıl sonunda 30 milyon 500 bine yükseldi. Yardıma muhtaç hane sayısı da 6 milyon 768 binden 8 milyona ulaştı.

Temel gereksinimlerini karşılayamayan ve yaşamlarını en alt düzeyde dahi sürdürmekte zorluk çeken kişi ve ailelere, karşılıksız ayni ya da nakdi olarak olarak verilen sosyal yardımlar için geçen yıl 20 milyar 393 milyon lira harcandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) 2015 bütçesi sunum kitapçığında yer alan bilgiler, nüfusun yüzde 39’nun muhtaçlar kategorisinde yer aldığını gösterdi. Aylık geliri 270 liranın altında olanlar muhtaçlar ordusunda yer alıyor.

İstatistik kaldırıldı

ASPB daha önce belli aralıklarla kaç kişinin hangi alanlarda sosyal yardım aldığını bültenlerle duyururken, 2013 haziran ayından itibaren yayımlamaz oldu.

İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi üyesi Dr. Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası TTB delegesi Dr. Güray Kılıç’ın ASPB 2012, 2013, 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporları, Bakanlık 2015 Bütçe Sunum Kitapçığı, İnsani Kalkınma Endeksi 2014, Ekonomik Kriz, Türkiye’de Ailelerin Refahını Etkiliyor çalışması TEPAV, UNİCEF ve 2014 İnsani Gelişmişlik Raporu UNDP’undan yararlanarak hazırladıkları ‘Türkiye’de Yoksulluk ve Muhtaçlık Durumu/ 2014’ başlıklı çalışmaya göre, muhtaçlar ordusuna iki yılda 6 milyon 768 bin kişi katıldı. Yardıma muhtaç hane ve kişi sayıları ASPB faaliyet raporlarından alındı.

10 milyon seçmen muhtaç

Verilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 39.8’i yoksulluk envanterine kayıtlı. 2013 Türkiye Nüfusu 76 milyon 667 bin olarak belirtilmiş durumda. Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi yoksulluk envanterinde geçen yıl sosyoekonomik durumu iyi olmayan ve muhtaç olan hane sayısı 8 milyon, kişi sayısı da 30,5 milyon oldu. Türkiye’de kayıtlı seçmen sayısı 52 milyon 695 bin. Yalnız son iki yılda 7 milyon yoksul yaratılan ülkede yaklaşık 10 milyon seçmenin yardımlara muhtaç yaşamını sürdüğünü söylemek mümkün.

Kimler alıyor?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim destiği ile yaşlı, muhtaç ve 2022 sayılı kanun kapsam dâhilinde ya- pılan yardımlardan yararlanabilmek için hanedeki kişi başı gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. 31 Aralık 2014’e kadar asgari ücretin üçte biri brüt 378 lira net olara da 270 lira. Yani aylık geleri bu geliren altında olanlar muhtaçlar ordusunun birer neferini oluşturuyor.

Yakacak zirve yaptı

Yapılan yardımlar şöyle özetlenebilir:

* Ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için gıda yardımları,

* İhtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı ve ev eşyası alımı için ayni barınma yardımları.

* Sosyal güvenceden yoksun vatandaşlara yönelik, geri ödemeli olarak sosyal konut yapımı ve “barınma” imkânı.

* Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere en az 500 kg olmak üzere yakacak yardımları. * Muhtaç durumdaki eşi vefat etmiş kadınlara aylık 250 TL. * Vatani görevini yapan askerlerin, ihtiyaç sahibi ailelerine askerlik görevi süresince aylık 250 TL.

En çok yardım kömürde

En çok artış kömürde yaşandı. Kömür yardımından 2003’te 1 milyon 96 bin hane yararlanırken bu rakam geçen yıl 2 milyon 145 bine çıktı.

Geçen yıl, yakacak yardımlarından 2 milyon 145 hane, gıda yarımladından 675 bin hane, eşi vefat etmiş kadın yardımından 276 bin hane, asker ailesi yardımından 120 bin, sosyal konut yardımından 24 bin ve barınma yadımından 22 bin hane yararlandı.

Çocuklar için anneler adına açılan banka hesapları araçılığı ile yapılan yardımlar geçen yıl 2 milyon haneyi aştı.