AB Genel Sekreterliği Teşkilatı yenileniyor

AB ile müzakerelerin daha etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla AB Genel Sekreterliği'nin yenilenmesine karar verildi.

05 Haziran 2009 Cuma, 09:11
Abone Ol google-news

AB ile müzakerelerin daha etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla AB Genel Sekreterliği teşkilat yapısında değişiklik öngören tasarı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarı, Türkiye'nin AB üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı AB Genel Sekreterliği'nin teşkilatının görev ve yetkilerini düzenliyor.

AB Genel Sekreterliği, Siyasi İşler Başkanlığı, Katılım Politikası Başkanlığı, Sektörel Politikalar Başkanlığı, Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı, Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı, Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı, Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı, Mali İşbirliği Başkanlığı, Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı, Proje Uygulama Başkanlığı, Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı, Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı, Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı, Araştırma ve Dokümantasyon Başkanlığı, İdari Hizmetler Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı olmak üzere 16 hizmet biriminden oluşacak.

Hizmet birim amirinin teklifi ve Genel Sekreterin onayı ile çalışma grupları oluşturulacak. Gruplar, Bakan tarafından görevlendirilecek bir uzmanın eşgüdümünde faaliyet gösterecek. Genel Sekreterlik, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere bakanlık, kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici ve sürekli kurullar oluşturabilecek.


İç koordinasyon ve uyum komitesi

Genel Sekreterlikte, AB müktesebatına uyum çalışmalarının ve tam üyelik müzakerelerinin yürütülmesi ile müzakerelerin ve uygulamanın koordinasyonu amacıyla İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi oluşturulacak. Komiteye Genel Sekreter başkanlık edecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının AB müktesebatına uyum çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamakla görevli olacak Komite, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin AB müktesebatına uyum çalışmaları ve uygulamaları ile ilgili önerilerini inceleyecek, değerlendirecek ve gerektiğinde ilgili kurul ve komitelere sunacak.


Genel Sekretere 'Büyükelçi' unvanı

Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı kadrolarına müşterek kararla, başkan, daire başkanı, basın müşaviri, hukuk müşaviri ve genel sekreter müşaviri kadrolarına Bakan tarafından atama yapılacak. Ancak, ilgili bakan atama yetkisini alt kademelere devredebilecek. Bu kadrolar dışındaki diğer personel ise Genel Sekreter tarafından atanacak.

Genel Sekretere ''büyükelçi'' unvanı verilecek. Büyükelçilik unvanı, Genel Sekreterlik görevi süresince devam edecek.

Genel Sekreterlik, büyükelçilikler nezdinde yurt dışı teşkilatı kurabilecek. Buralarda görevlendirileceklerde, Genel Sekreterlik teşkilatında en az 4 yıl süreyle çalışmış olmaları ve halen AB işleri uzmanı veya daha üst kadrolarda çalışıyor olmaları şartı aranacak. AB Genel Sekreterliği'ne ait kadrolar iptal edilerek, yerine 6'sı yurt dışında görevlendirilmek üzere toplam 337 kadro ihdas edilecek.