Afrika ülkeleri yoksulluğu yenemiyor

Afrika ülkelerinin çoğunun, yoksulluğu yenmekte başarısız olduğu bildirildi.

22 Eylül 2010 Çarşamba, 20:19
Abone Ol google-news

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) bugün yayımladığı raporunda, bazı Afrika ülkelerinin kalkınmada ve ihtilafları azaltmakta büyük başarı elde etmiş olsalar bile, çoğu Afrika ülkesinin yoksulluğu yenmekten çok uzak olduğunu belirtildi.

2015 yılına kadar dünyada yoksulluk ve açlıkla mücadele, temel eğitim ve cinsel eşitlik gibi Bin Yıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılmasında gelinen noktayı değerlendirme amacı taşıyan ve New York'ta sona erecek olan "BM Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi" çerçevesinde yayımlanan rapor, çoğu Afrika ülkesinin BM tarafından 2015 yılı için belirlenen yoksulluk ve açlıkla mücadelede hedeflerine varabilmesinin çok zor olduğunu ortaya koyuyor.

Rapora göre, 1999 yılında Afrikalı çocukların yüzde 58'i, 2008'de yüzde 76'sı ilkokula gidiyordu. Halen 100 erkek çocuğa karşın 91 kız çocuğu okula gidiyor.

Raporda, on yıl önce Afrikalıların yüzde 49'unun temiz su kullanabildiği, bu rakamın bugün yüzde 60 olduğu belirtildi. Afrika ülkelerinin AİDS'e karşı mücadelede ve kadınların seçilmesi konusunda ciddi ilerlemeler kaydettiği bildirilen raporda, anne ve çocuk sağlığı konusunun hala ağır bir sorun teşkil ettiğini ifade edildi.

Afrika ülkelerinin gıda, enerji, mali ve ekonomik krizlere rağmen, daha iyi bir yönetim konusunda da ilerlemeler kaydettiğini bildirilen UNDP'nin raporunda, yapısal sorunlardan ve bazı katı kültürel alışkanlıklardan dolayı, bütün Afrika kıtasının BM tarafından 2015 yılı için belirlenen yoksulluk ve açlıkla mücadelede hedeflerine varabilmesinin zor olacağının altı çizildi.

Raporda, Afrika ülkelerinin, altyapı projeleri başta olmak üzere, kamu sektöründeki yatırımlara hız vermesi, özel sektörle ortaklıklar kurulmasının ve Afrika'nın güney yarımküre ülkeleriyle işbirliği yapmasının önemine işaret edildi.

Çin ve Brezilya gibi ülkeler için Afrika'da yatırım yapmanın stratejik bir önem teşkil ettiği ve bazı Afrika ülkelerinin ekonomik büyüme için Çin ile işbirliğe önem verdiği vurgulanan raporda, Afrika kıtasının, dünyanın en sıkıntılı bölgesi olmaya devam ettiğini belirtildi.
Raporda, Sudan, Somali, Çad ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti dışındaki Afrika ülkelerinin barış yolunda ilerleme kaydettiği bildirildi.