AKP, uzun tutukluluğu seviyor

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen iktidar, uzun tutukluluktan vazgeçmiyor.

14 Aralık 2013 Cumartesi, 21:25
Abone Ol google-news

Anayasa Mahkemesi’nin terör suçlarında 10 yıllık tutuklama süresini “demokratik bir hukuk devletinde kabul edilemeyecek kadar uzun” bularak iptalinin ardından çalışma başlatan AKP hükümeti, süreyi en fazla 7.5 yıla kadar düşürmeyi planlıyor.

Yüksek mahkemenin yeni düzenleme için tanıdığı 1 yıllık süre Ağustos 2014’te dolarken hükümetin düzenlemeyi ne zaman getireceği ise netlik kazanmadı. Ceza Muhakemesi Yasası’nın 102. maddesi “Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok 1 yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek 6 ay daha uzatılabilir.

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok 2 yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek uzatılabilir, uzatma süresi toplam 3 yılı geçemez” hükmünü düzenliyor. Anayasa Mahkemesi, Terörle Mücadele Yasası’nın 10. maddesinde terör suçları için tutukluluk süresinin CMY’deki sürelerin iki katı uygulanarak 10 yıla çıkarılmasına ilişkin hükmü iptal etmişti.

Mahkeme, iptal kararını “Gerek ulusal mevzuatta ve uygulamada gerekse de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında, ilk derece mahkemelerince sanığın suçlu bulunarak mahkûm edilmesinden sonraki sürecin tutukluluk olarak değerlendirilmediği de nazara alındığında, dava konusu kuralda düzenlenen azami tutukluluk süresinin demokratik bir hukuk devletinde kabul edilemeyecek
kadar uzun olduğu, bu yönüyle kuralda tutuklamanın adeta bir ceza olarak uygulanabilmesine imkân tanınarak, tutuklama tedbiriyle ulaşılmak istenen hukuki yarar ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı arasındaki makul dengenin kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı aleyhine bozulmasına neden olunduğu görülmektedir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu kural anayasanın 2., 13. ve 19. maddelerine aykırıdır” gerekçesine dayandırmıştı. Gerekçeli kararını geçen ağustosta yayımlayan mahkeme, hükümete yeni düzenleme yapılması için  yıllık süre tanımıştı.

*Mahkemenin 10 yıllık tutukluluk süresini iptalinin ardından çalışma başlatan hükümet, süreyi en fazla 7.5 yıla kadar indirmeyi planlıyor.

Beklentileri karşılamıyor

Hükümet, mahkemenin kararı doğrultusunda yeni düzenleme için çalışma başlattı. Üzerinde durulan formüle göre mahkemenin iptal ettiği TMY’nin 10. maddesinin “Türk Ceza Kanunu’nun 305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332’nci maddeleri hariç olmak üzere, ikinci kitap dördüncü kısmın dört, beş, altı ve yedinci bölümünde tanımlanan suçlarda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda öngörülen tutuklama süresi iki kat olarak uygulanır” hükmünde yer alan “tutuklama süresi iki kat olarak uygulanır” ifadesi yerine “tutuklama süresi yarı oranında uygulanır” ifadesinin getirilmesi üzerinde duruluyor. Hükümetin bu düşüncesinde bir değişiklik yapmaması ve bu haliyle düzenlemenin Meclis’ten geçmesi durumunda terör suçlarında tutukluluk süresi 10 yıldan 7.5 yıla çekilmiş olacak.