AKP'li karanlık yılları aşma yolu

Prof. Dr. Korkut Boratav, "2014 başında Türkiye’nin temel sorunlarının başında, emeğin gündemini, burjuvazinin gündeminden ayrıştırmak yer alıyor" dedi.

09 Nisan 2014 Çarşamba, 23:51
Abone Ol google-news

“2014 yılında Türkiye’nin temel sorunlarının başında, emeğin gündemini burjuvazinin gündeminden ayrıştırmak yer alıyor” diyen Prof. Dr. Korkut Boratav, AKP’li “karanlık yıllar” aşılacaksa, bunun önkoşulunun, bu farklı gündemin Türkiye’nin halk sınıflarına taşınabilmesi olduğunu söyledi.

İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti tarafından düzenlenen 38’inci İktisatçılar Haftası’nın “2000’li Yıllarda Büyüme ve Bölüşüm” başlıklı oturumunun sunuşunu yapan Boratav, konuşmasına, “Demokrasi, bölüşümün dolaysız yansımasıdır” diyerek başladıktan sonra özetle şunları vurguladı:

- AKP iktidarının iktisat politikaları, sermayenin dünya çapında uyguladığı neoliberal modele büyük ölçüde uyum gösterdi. On bir yıllık tek parti yönetimi, emek lehine öğeler içeren popülist sapmalara son verdi. Temel bölüşüm ilişkileri sermayenin lehine dönüştü.

- Neoliberal programların emek-sermaye ilişkilerinin ötesine giden bir boyutu da siyasi iktidarlarla iş çevreleri arasındaki bağlantıları “tarafsız” kılmayı hedeflemesidir. AKP iktidarı bunu sistematik olarak ihlal etti, üst-kurulları yetkisizleştirdi, siyasi iktidara bağladı.

- Sermayenin genel çıkarlarının ödünsüz gözetilmesi, Türkiye burjuvazisinin geleneksel öğelerini AKP iktidarı ile bir süre barışık kılmıştı. Bu dönem son buluyor. Yeni arayışlar gündeme gelecektir.

- Ancak burjuvazinin “muhalif” öğeleri için dahi, bu sınıf-içi çekişmede öncelik, Türkiye’nin demokratikleşmesi değil. Zira kapsamlı bir demokratikleşme, 2000’den bu yana emekçi sınıfların karşı karşıya kaldığı kayıpların telafisini içermek zorundadır. Sermayenin herhangi bir katmanı bunu algılamıyor.

- Bu nedenle, 2014 başında Türkiye’nin temel sorunlarının başında, emeğin gündemini, burjuvazinin gündeminden ayrıştırmak yer alıyor.