Anayasa Mahkemesi, 45 raportör yardımcısı alacak

Anayasa Mahkemesi, 45 raportör yardımcısı alacak. Anayasa Mahkemesi, raportör yardımcısı alım ilanı mahkemenin internet sitesinde yayımladı. "Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınav Yönetmeliği" ise Resmi Gazete'de yayımlandı.

21 Mayıs 2011 Cumartesi, 11:53
Abone Ol google-news

Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınav Yönetmeliği, Anayasa Mahkemesi raportör yardımcısı adaylığına giriş sınavı ile raportör yardımcısı adaylarının atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 27. maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmeliğe göre raportör yardımcılığına giriş aşamasının, raportör yardımcısı adaylığı olduğu kaydedildi.

Raportör yardımcısı adaylığına atanabilmek için Yönetmelikte öngörülen giriş sınavında başarılı olmanın şart olduğu vurgulanan yönetmeliğe göre, raportör yardımcısı adaylığına giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça uygun görülecek zamanlarda yazılı sınav ve mülakat olmak üzere iki aşamada yapılacak.
 

İlanlar gazetede yayımlanacak

Giriş sınavına katılmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımak, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler alanlarında eğitim veren en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak ya da yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle lisans ve lisansüstü öğrenimini yapmış olanlar için 30, doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşını bitirmemiş olmak, Başkanlıkça açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak ve KPSSP 103 puan türünden en az 75 puan almak şartları aranacak.

Giriş sınavına katılma şartları, atama yapılacak raportör yardımcısı adayı kadro sayısı, sınav konuları, sınavın değerlendirme yöntemi, sınava ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru yeri, başvuru sırasında istenecek belgeler, sınavın yeri ve sınava ilişkin diğer hususlar son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmi Gazete'de, Mahkemenin internet sitesinde ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az ikisinde ilan verilmek suretiyle duyurulacak.
 

Sınav komisyonu oluşturulacak

Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması, Başkanın görevlendireceği bir üyenin başkanlığında, görevlendirilen iki üye, genel sekreter ve bir raportörden oluşan beş kişilik Sınav Komisyonu'nca yapılacak. Başkan, ayrıca Sınav Komisyonuna üye ve raportörler arasından birer yedek üye görevlendirecek. Yazılı sınav, klasik veya test usulünde Başkanlıkça yapılabileceği gibi ÖSYM'ye veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kuruluşlarına da yaptırılabilinecek.

Yazılı sınavın diğer kuruluşlara yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar Başkanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılan protokol ile belirlenecek. Yazılı sınavın yüzde 40'ı anayasa hukuku ve anayasa yargısı, yüzde 30'unu insan hakları hukuku diğer yüzde 30'unu da usul hukuku (ceza, hukuk, idare) alanları kapsayacak. Sınavın Başkanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları, Komisyon tarafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak hazırlanacak.

Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak Sınav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanacak. Yazılı sınav, Başkanlık tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile komisyon üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılacak. Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak ve başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekecek. Sınav sonuçları Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde ilan edilecek.