Rapor: 5 ülkeden biri ekosistem çöküşüne doğru gidiyor

Dünyanın sahip olduğu zenginlik, gezegenin doğal ekosistemlerine dayanıyor. Uzmanlara göre eğer bunlar çökerse, küresel ekonomi de aynı akıbeti paylaşabilir.

16 Ekim 2020 Cuma, 11:58
Rapor: 5 ülkeden biri ekosistem çöküşüne doğru gidiyor
Abone Ol google-news

İsveç Re Enstitüsü’nün yayımladığı yeni bir sigorta endeksinde, tüm küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık yarısının (42 trilyon ABD doları civarı), doğal dünyanın sağladığı ürün ve hizmetlere bağımlı olduğu bulunmuş.

Ancak bu güçlü temel, dünyanın pek çok yerinde kuma dönüşüyor.

Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Endeksi şeklinde adlandırılan rapor, dünya ülkelerinin beşte birinin şu an kırılgan bir ekolojik zemin üzerinde durduğunu; karasal alanlarının üçte birinden fazlasının insan faaliyetleriyle bozguna uğradığını gösteriyor.

Bu durum, ekosistemleri çökme tehlikesi geçiren 39 ülkenin olması demek. Sebebi ise çoğunlukla biyoçeşitlilikte meydana gelen yaygın azalmalar; bunlar ister ormanların yok edilmesiyle meydana gelsin, ister tarım, madencilik, yüzeysel akış, istilacı türler veya tozlaştırıcılarda görülen bir azalmayla…

Endeks, verilerin tehlike altındaki topluluklara karşı uygun sigorta çözümlerinin bulunmasına yardımcı olması amacıyla; hükümetlere ve ticari kurumlara ekonomileri için önem taşıyan yerel ekosistemlerin durumuna ilişkin temel bir ölçüt sunmak üzere tasarlanmış.

Endekste büyük tarım sektörleri bulunan gelişmekte olan ülkeler (Kenya, Vietnam, Pakistan, Endonezya ve Nijerya gibi), GSYH’leri doğal kaynaklara bağlı olduğu için özellikle tehlike altında. Fakat Güneydoğu Asya, Avrupa ve Amerika gibi yoğun nüfuslu ve ekonomik açıdan önemli bölgeler de ekonomik çeşitliliklerine karşın tehlikeye açık durumdalar.

Sıralamanın en üstlerinde, her ikisi de su kıtlığı, tozlaşma ve kıyı koruma sorunlarıyla uğraşan ve dünyanın en büyük ekonomileri arasında olan Avustralya ile Güney Afrika bulunuyor. Türkiye ise Avustralya’nın beş sıra altında, 13. sırada yer alıyor.

Bugüne kadar doğal ekosistemlerinin büyük bölümünü korumuş olan Brezilya ve Endonezya gibi ülkeler bile, doğal kaynaklara büyük ölçüde bağımlı olan ve gelişen ekonomi ile nüfuslara sahip.

Kaynak: popsci.com