Araştırma şirketleri hakkında yeni düzenleme

Yurtdışına yönelik pazar araştırması raporları ve istatistikleri yaptıran şirketlerin, yıllık en fazla 20 bin dolar olarak verilecek destek kapsamında harcamalarının yüzde 50'si, SDŞ'lerin yüzde 60'ı desteklenecek.

21 Kasım 2009 Cumartesi, 12:08
Abone Ol google-news

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Para-Kredi Koordinasyon Kurulu'nun tebliğiyle "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ", "Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ", "Yurtdışında Ofis, Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, "Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ", "Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ" ve "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de" değişikliğe gidildi.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun "Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Karar"ı ile "Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ'de değişikliğe göre, yurtdışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.'ne ilişkin giderler ile bu kurum veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için yüzde 50, SDŞ'ler için yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 20 bin dolar olarak uygulanacak. Daha önce bu oranlar aynı olmakla birlikte, en fazla destek 30 bin dolar olarak uygulanıyordu.

Ürünlerinin yurtdışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için yüzde 50, SDŞ'ler için yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 10 bin doları desteklenecek. Daha önce oranlar aynı olmakla birlikte şirketler için verilecek üst destek limiti 20 bin dolardı.
 

Pazar araştırması kapsamında yapılmayan yurtdışı fuar, sergi ve konferanslar desteklenmeyecek

"Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ'de yapılan diğer bir değişiklikle bu tebliğ kapsamında desteklenmeyecek alanlara açıklık getirildi. Daha önce Pazar araştırmasını amaçlanmadığı gezileri destek kapsamı dışında tutulurken, yine düzenlemeyle pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurtdışı gezileri, fuar, sergi, konferans vb. organizasyonlara katılımlar olarak belirlendi. Ayrıca grup seyahati veya resmi veya özel kurum veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen programlar yine kapsam dışında tutuldu.

Yurtiçi eğitim giderlerinin yıllık 25 bin doları aşmamak üzere yüzde 70'i desteklenecek

Para Politikası Kurulu, "Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ'de de değişikliğe gitti. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bu Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak eğitim veren şirketlere eğitimci denilmesi öngörüldü. Daha önce Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bu Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak eğitim veren İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini (İGEME), İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini, üniversiteleri, il ticaret veya sanayi odalarını, diğer mesleki kuruluşları, sektörel dernekleri ile bunların üst kuruluşlarını veya şirketleri bu tanım kapsamına giriyordu. Tebliğ'de yapılan değişiklikle, tebliğ kapsamında şirketlerin program bazında süresi altı ayı geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin yıllık toplam 25 bin doları aşmamak üzere yüzde 70'i desteklenecek. 28 Temmuz 2007'de yayımlanan Tebliğ'de şirketlerin yıllık toplam 50 bin doları aşmamak üzere, program bazında süresi 6 ayı geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin yüzde 90'ı destekleniyordu.

Alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin, yıllık toplam 50 bin dolarını aşmamak kaydıyla, yüzde 50'si desteklenecek. 28 Temmuz 2007 tarihli Tebliğ'de yıllık toplam 150 bin dolarını aşmamak kaydıyla, yüzde 75'i destekleniyordu.

Harcamaya ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Yeni Türk Lirası cinsinden olanları Yeni Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise harcama belgesi tarihindeki TCMB çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Yeni Türk Lirası olarak DFİF'den ödenir.

Dolaylı vergiler dahil olmak üzere harcamaya ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise harcama belgesi tarihindeki "Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları" listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenecek. "Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları" listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları'na çevrilirken "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu"nda yer alan kurlar esas alınacak.


Yeni Türk Lirası "Türk Lirası" olarak değiştirildi

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun tüm tebliğlerde yaptığı ortak değişiklik Yeni Türk Lirası ifadesinin Türk Lirası olarak değiştirilmesi oldu. Yapılan değişiklikle, dolaylı vergiler dahil, desteklemede ibraz edilen faturalardaki harcamaların Türk Lirası cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları "Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları" listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenecek. Fatura düzenleyemeyen Kuruluşlar tarafından düzenlenen makbuz ve benzeri belgeler fatura yerine değerlendirmeye alınacak. "Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları" listesinde yer almayan ülke para birimleri dolara çevrilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu"nda yer alan kurlar esas alınacak. "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de" yapılan değişiklik de bu düzenlemeyle sınırlı oldu.


Analiz harcamaları yüzde 50 oranında desteklenecek

Tebliğle, "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"in "Tanım" başlıklı 3'üncü maddesinde yer alan "Uluslararası Nitelikteki Diğer Belgeler" tanımı, "bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya Müsteşarlıkça uygun görülen diğer belgeleri" olarak düzenlendi. "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun tebliğine göre, şirketlerin, belgelendirme veya laboratuar analiz harcamaları yüzde 50 oranında ve belgelendirme veya analiz başına en fazla 25 bin dolarına kadarlık kısmı desteklenecek.


Kira ve hizmet desteği giderlerinden en fazla 3 yıl yararlanılacak

Tebliğ'le, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun "Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"in 16'ncı maddesi şöyle değiştirildi:

"DTSŞ, SDŞ ve şirketler, kira veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlandırılacak. Birimin destek süresinin başlangıç tarihi olarak ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihi esas alınacak." Aynı zamanda demirbaş ve dekorasyon harcamalarının desteklenebilmesini teminen bu harcamalara ilişkin ödeme belgelerinin, ilgili birim için ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde ibrazı gerekecek. Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ aynı zamanda reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine yönelik giderleri ile marka tescili ve korunmasına yönelik giderler için de süreyi, ödeme belgesi tarihinden itibaren en fazla 3 yıl süresince yararlandırılması şeklinde belirledi. Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılacak olan DTSŞ, SDŞ ve şirketler tarafından gerçekleştirilen harcamalara ilişkin ödeme belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgelerin, harcamanın yapıldığı ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği, harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması ve ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde, gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen, şirketler, DTSŞ (Dış Ticaret Sermaye Şirketleri) ve SDŞ'ler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edilmesi gerekecek.

 

Tasarımcı tanımı yapıldı

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu, "Tasarım Desteği Hakkında Karar"ı ile "Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ'de" değişikliğe gitti. Tasarımcı tanımını faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yüksek öğrenim görmüş Türk tasarımcıları olarak düzenleyen Tebliğ'e göre, ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Yeni Türk Lirası cinsinden olan değerleri Türk Lirası olarak düzeltildi.