Askerin görev süresi uzatıldı

Lübnan'da, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bünyesindeki Türk askerinin görev süresinin, 5 Eylül 2010 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatılması için Hükümete izin verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğine ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

26 Haziran 2010 Cumartesi, 06:02
Abone Ol google-news

Kararda, Türkiye'nin UNIFIL kara harekatına ve Deniz Görev Gücüne yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği, böylece gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte görünürlüğünün artmasını ve sahip olduğu saygın konumun pekişmesini sağladığı ifade edildi.
''Türkiye'nin UNIFIL'e katılımı, bölgede barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine önemli katkıda bulunmuştur'' denilen kararda, görev süresi 31 Ağustos 2010 tarihinde sona erecek UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından bir kararın kabul edilmesinin beklendiği vurgulandı.

Lübnan'daki siyasi ortam ile güvenlik ortamının ülkedeki Türk askeri unsurlarının görevlerini sürdürmeleri bakımından uygun olduğunun düşünüldüğü belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

''Bu hususlar ışığında ve Lübnan makamlarının doğrudan talepleri ve bölgedeki güvenlik koşulları da dikkate alınarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönünde karar alması durumunda; hudut, şümul ve miktarı Hükümetçe belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı TBMM Kararı ile tespit edilen ilkeler kapsamında 5 Eylül 2010 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Harekatına iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için Anayasanın 92. maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 24/6/2010 tarihli 123. Birleşiminde kabul edilmiştir.''

TBMM Genel Kurulunun 5 Eylül 2006 tarihli oturumunda, ''kapsamı, zamanı ve süresi hükümetçe belirlenecek şekilde TSK'nın Lübnan'a gönderilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması'' konusunda bir yıl süreyle izin verilmesi kararı alınmıştı. Karar, 7 Eylül 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

UNIFIL bünyesindeki Türk askerinin görev süresinin uzatılması konusunda, TBMM Genel Kurulu'nun 29 Mayıs 2007, 8 Temmuz 2008 ve 23 Haziran 2009 tarihli birleşimlerinde hükümete yetki verilmişti.