Avrupa'nın politik kültürüne başkaldıran Nietzsche

Avrupa felsefe tarihinin son iki yüzyılında silinmez izler bırakmış Friedrich Nietzsche üzerine Christian J. Emden'in yazdığı 'Modern Siyasal Düşünce ve Friedrich Nietzsche' adlı kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Gamze Varım'ın çevirisiyle çıktı.

17 Şubat 2013 Pazar, 20:19
Abone Ol google-news

Friedrich Nietzsche’nin 1860’larda Bonn ve Leipzig’deki öğrencilik döneminden 1880’lerdeki soykütüğü projesine kadar uzanan bir süreç içinde tüm entelektüel kariyerini ele alan bu kapsamlı çalışma, aynı zamanda filozofun modern siyasal düşünce tarihi içindeki yerini saptaması bakımından da ayrı bir önem taşıyor.

Kitap, düşünce tarihi ve modern siyasi düşünce tarihi alanında kaleme alınmış bir inceleme olarak da dikkat çekiyor. Nietzsche’nin eserlerindeki tarih ve siyaset bağlantısını inceleyen eser, ayrıca tarihsel düşüncenin ve filozofun “tarihsel felsefe yapma” fikrinin modern siyasi kültür anlayışında oynadığı rolü de değerlendiriyor.

Christian J. Emden

Christian J. Emden akademik çalışmalarında modern Alman ve Avrupa düşünce tarihine odaklanmıştır. Master ve doktora derecelerini Cambridge Üniversitesi’nden alan Emden, halen Rice Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Birkaç yıldır araştırmalarında 19. yüzyıl Almanya’sında düşünce ve bilim kültürünün yanı sıra 1870’lerden 1930’lara uzanan dönemde Alman siyasal düşüncesine yönelmiştir. Son dönemde liberalizmin sınırları üzerine uzun vadeli bir kitap projesine girişen Emden’in ilgilendiği bir diğer konu da ulus sonrası bir dünyada siyasi yurttaşlıktır.

Yazarın yayımlanmış bazı eserleri: Nietzsche on Language, Consciousness, and the Body (2005); (Gabriele Ripll ile birlikte), Image Scapes (2010)

iskultur.com.tr