Bahçeli'den çok dilli federal yapı uyarısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tarihten ibret alınarak gidişata son verilmezse kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, ülkemiz çok dilli, çok ortaklı bir federal devlet yapılanmasına ve ardından çözülmeye doğru hızla sürüklenmektedir" dedi.

23 Nisan 2010 Cuma, 12:52
Abone Ol google-news

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel gündemle toplanan Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Meclis'in yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi. Büyük Millet Meclisi'nin açılışının, bin yıllık bir vatanı sahiplenebilmenin, savunabilmenin mücadelesini veren Türk milleti için geri çekilmenin son bulması olduğunu kaydeden Bahçeli, "1910'lu yıllar toprak ve insan kayıplarının milletimizi yılgınlık ve kaygılara sürüklediği, ataletin bütün vatan sathına yayıldığı bir dönemin hüzünlü tarihinin hatıralarıdır. Savaşların, isyanların, göçlerin yaşandığı bu talihsiz dönem, unutmamak lazımdır ki; vatan topraklarımızı aralarında pay edebilmek için haritalar üzerinde küresel pazarlıkların yapıldığı, yalnızca coğrafyalarımızın değil, üzerinde hayat bulmuş, beşeriyetin bile sömürgeciler tarafından birbirine ikram edildiği, bir avuç vatansever aydının dağınık ve bulanık kurtuluş reçeteleri peşinde koştuğu bir devrin gerçekleridir" diye konuştu.

23 Nisan 1920'de Ankara'nın Ulus semtinde başlayan sürecin özü ve özetinin bu olduğunu kaydeden Bahçeli, Türk milletinin Anadolu'da yaptığı bin yıllık yolculuğun yeni bir devletle buluştuğu, yeni bir yönetim şekliyle tanıştığı ve yeni ufukların milletin önünde açıldığını söyledi.
 

"Ayrılıklar buluşmala farklılıklar birleşmeye dönüştürülmüş"

Güçlü ve yükselen bir devletin varlığının ve devamının, dağınık, çözülmüş, ayrışmış bir milletin içinden çıkartılmasının insanlığın tabiatına aykırı olduğunu ve bir örneği bulunmadığını dile getiren Bahçeli, "Zaten bu yapıya millet demek de mümkün değildir. Kısır bir asabiyetin pençesine düşmüş ve sürekli birbiriyle didişen parçalı bir yapının nasıl bir zafiyet doğurduğunu görmek için başka yerlere de bakmaya gerek yoktur. Tam yedi asır önce, Söğüt'te 400 çadırlık bir Türkmen beyliğinden bir Cihan imparatorluğunu çıkartan kudretle, geçen yüzyılda TBMM'nin açılmasına kadar varan süreçteki dinamikler birbirleriyle aynıdır. Her iki tarihi olayda da ayrılıklar buluşmaya çevrilmiş, farklılıklar birleşmeye dönüştürülmüş, bir arada yaşama ülküsü bizi altı asır kaynaştıran yönetim iradesi olmuştur" diye konuştu.
 

"Tarihten ibret alınmalı"

Osmanlı İmparatorluğu, son asrında 'nifakla, ırkçılıkla, ayrımcılıkla' zayıflayınca nasıl bir dağılmanın ve yıkılışın yaşandığının tarihin gerçeği olduğunu belirten Bahçeli, "Devletimizin kazanımlarını sekteye uğratacak, milletimizin kaynaşmasını geriye döndürecek gelişmelerin görüldüğü bu günlerde ilk Meclisin ve Cumhuriyetin kurucu ruhunun anlamı hepimiz için daha da önem kazanmıştır. Tarihten ibret alınarak, gidişata son verilemez ise kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, ülkemiz çok dilli ve çok ortaklı bir federal devlet yapılanmasına ve ardından ise çözülmeye doğru hızla sürüklenmektedir. Tarihin tekerrür etmemesi şarttır ve bunun için geçmiş doğru okunmalı ve mutlaka doğru anlamlandırılmalıdır" diye konuştu.

23 Nisan 1920'nin zedelenen, aşağılanan hor görülen milli onurun dirilişi olduğunu, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğruluşu olduğunu kaydeden Bahçeli, "Teslimiyetçiliğe karşı bağımsızlığın, tavizlere karşı dik duruşun, kimliksizliğe karşı milli kimliğin ve dağınık yönetimlere karşı milli devletin doğuşunun müjdesidir. Ve bu müjde yeni bir nesli ve yeni bir dönemi temsil eden pırıl pırıl çocuklarımıza ithaf edilmiştir. İnancım odur ki; TBMM'nin bugünkü üyeleri Türk milletinin tarihi gerçeklerine nüfuz edecek ve kurucu ruhun ve şartların anlamına ve nesillerimize mutlaka sahip çıkacaklardır" diye konuştu