Adalet Bakanı Gül: Yargının bağımsız ve tarafsızlığını korumak önce hakimler ve savcıların görevidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi iddiası ile ilgili konuştu. Gül ayrıca, "İddiası olan delillerini alacak, yargıya gidecek. Yargı bağımsız ve tarafsızdır. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumak önce hakimler ve savcıların görevidir" dedi.

17 Haziran 2021 Perşembe, 19:50
Adalet Bakanı Gül: Yargının bağımsız ve tarafsızlığını korumak önce hakimler ve savcıların görevidir
Abone Ol google-news

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda "Adalet Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm" başlıklı sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Gül, milletvekillerinin soruları üzerine, 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir siyasetçinin mafyadan aylık 10 bin dolar aldığı' yolundaki açıklamalarıyla ilgili şöyle konuştu: 

"Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir. Ciddi bir iddia varsa adliyeler açıktır. Kim hangi bilgi belgeyi verecekse cumhuriyet savcılarının kapısı açıktır. Yargı mensuplarının görevi suçla mücadele anlamında iddiaların üzerine gidip değerlendirmektir. Suç varsa, delillerle ortaya konuyorsa yargıdan beklenen hukukun gereğini yerine getirmesidir. Karakter suikastıyla ilgili bizim insanımızın lekelenmeme hakkı vardır"

Algı operasyonlarıyla kimsenin bir şey elde edemeyeceğini söyleyen Gül, "Suç ihbarı Cumhuriyet savcılarına tanınan yetkidir, hiçbir kurum, 'dava aç açma' diye telkinde bulunamaz" dedi.

'TÜRKİYE’NİN HUKUK DEVLETİ NİTELİĞİNDEN KİMSE ŞÜPHE DUYMASIN'

Hakimlerin Anayasa, kanun, hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verdiğini dile getiren Gül, görülmekte olan bir davayla ilgili yürütmenin, yasamanın hiçbir şekilde yargı yetkisi kullanamayacağının, tavsiye ve telkinde bulunamayacağının açık olduğunu söyledi.

İhbar üzerine ya da başka bir suretle kamu davası açmaya yer olup olmadığına karar verme yetkisinin savcılara tanındığını aktaran Gül, "Türkiye, kurumlar ve kurallar devletidir. Türkiye, demokratik bir hukuk devletidir. Devletin kurum ve kuralları da işlemektedir. Türkiye’nin hukuk devleti niteliğinden kimse şüphe duymasın" diye konuştu.

Hukuk devletinde herkes için hak arama yollarının açık olduğunu, hak arayanın yargıya gitmesi gerektiğini ifade eden Gül, "İddiası olan da yine delillerini alacak, yine yargıya gidecek. Yargı bağımsız ve tarafsızdır. Yargının bağımsız ve tarafsızlığını korumak önce hakimler ve savcıların görevidir" dedi.

'İTİBAR SUİKASTLARI, ALGI OPERASYONLARIYLA KİMSE BİR ŞEY ELDE EDEMEZ'

Adalet Bakanı Gül, Türkiye'nin, eski Türkiye olmadığının altını çizerek şöyle konuştu:

  • Eski Türkiye alışkanlıklarıyla itibar suikastları, algı operasyonlarıyla kimse bir şey elde edemez. AK Parti, temiz siyasetin adıdır. 2002'den bu yana çetelerle, suç örgütleriyle, vesayetle mücadele etmiş bir siyasi hareketiz. Bu yolculuğumuz bu mücadeleyle, bu anlayışla da devam edecektir. Suçla mücadele de yine bağımsız, tarafsız yargının yapması bir süreçtir. Ülkemizin demokrasi, hukuk devleti müktesebatını geri götürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Tüm illegal yapılarla, demokrasi dışı yapılarla da mücadele etmek bizim siyasetimizin temel görevidir. Bu mücadelemizi de yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Hukukun üstünde hiçbir güç yoktur, bu mücadelemizi de elbette sürdüreceğiz.
  • Suç ihbarıyla ilgili konuyu araştırmak münhasıran cumhuriyet savcısına tanınan bir yetkidir. Hiçbir merci ya da kurum savcının bu yetkisini kullanamayacağı gibi, 'Dava aç ya da açma' gibi telkinlerde de bulunamaz. 2004'e kadar Adalet Bakanı'nın kamu davası açılması için cumhuriyet savcılarına emir verme yetkisi vardı. Bu yetki 2004'te kaldırıldı. 2005'te yürürlüğe giren kanunla da ihbar, şikayet üzerine ya da resen hazırlık soruşturması başlatma, dava açma yetkisi cumhuriyet savcılarına verilmiştir. Dolayısıyla savcılarımızdan, bağımsız yargıdan elbette suçla etkin mücadeleyi yapması hukuk devletinde beklenendir. Cumhuriyet savcıları da bunu gizli bir şekilde sürdürür ve yürüttükleri yargısal süreçlerle kamuoyunu bilgilendirirler.