Baz istasyonlarında CPS'li denetim

Baz istasyonlarının kurulumuna olanak sağlayan, ''Elektronik Haberleşme Cihazlarının Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik''te yapılacak değişiklikle, baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların limit değerinde bir değişiklik yapılmazken; baz istasyonlarının denetimini yapacakların, baz istasyonlarını kuran, montajının yapan ya da işleten kişilerden olmaması sağlanacak.

04 Nisan 2011 Pazartesi, 07:50
Abone Ol google-news

Baz istasyonlarında ölçümü yapan kişilerde, ölçüm konusunda eğitim almış olmaları esası aranacak olan yönetmelikle, ayrıca ölçüm cihazlarının gerçekten ölçüm yapılması gereken baz istasyonunda yapılıp yapıldığının, kim tarafından yapıldığının, değerlerin ne çıktığının ve hangi tarihte yapıldığının tespit edilebilmesi için de ölçüm cihazlarına 'GPS' konulacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İkinci Başkanı Ayhan Beydoğan,  kamuoyunda sıkça tartışma konusu olan baz istasyonlarının insan sağlına etkisi ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

İnsan sağlığının herşeyin üstünde geldiğini, hiçbir koşulda insan sağlığının riske edilemeyeceğini vurgulayan Beydoğan, ''Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Kurulu (ICNIRP) tarafından baz istasyonları için tavsiye edilen limit değer 41 Volt/Metredir. Bu limit değerini, Dünya Sağlık Örgütü kabul etmektedir. Türkiye'de ise bu limit değer, tedbiren dört kat daha düşük olan 10 Volt/metre olarak uygulanmaktadır'' dedi.

Türkiye'deki değerlerin, üst sınırın çok altında olduğunu ifade eden Beydoğan, kamuoyunda baz istasyonlarının yüksek radyasyon yaydığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını, bu haberlerin ''bilgi kirliliğinden'' kaynaklandığını söyledi.

Baz istasyonlarının şehirden uzak yerlere kurulması yönündeki önerilerin yerine getirilebilmesinin mümkün olmadığına işaret eden Beydoğan, ''Bu teknik olarak da mümkün değil. Çünkü, mobil haberleşmeden vazgeçilmediği sürece, şehir içindeki baz istasyonları kaldırılamaz'' dedi.

Beydoğan, baz istasyonlarının sık olmasının da zararlı değil, aksine faydalı olduğunu ifade ederek, ''Cep telefonu ile baz istasyonu arasında sinyalleşme oluyor. Mesafe arttıkça cep telefonun sinyal gücü de artıyor. Sinyal gücünün artması da insan sağılı açısından riski artırıyor. Bu nedenle, baz istasyonlarının sık aralıklarda bulunması önemli'' diye konuştu.
 

''Yeni yönetmelik yakında devrede"

Beydoğan, Elektronik Haberleşme Cihazlarının Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliği'nin Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından yürütmesinin durdurulduğunu anımsatarak, bunun sonucunda yeni bir yönetmelik çalışması yaptıklarını ve yakın bir zaman içinde yönetmeliği yürürlüğe koyacaklarını söyledi.

Yönetmeliğin hazırlanması aşamasında üniversiteler, bilim çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili Bakanlıklarla işbirliği yapıldığını ve uzmanlardan görüş alındığını anlatan Beydoğan, şöyle devam etti:

''Türkiye'deki değerler Avrupa'ya göre çok düşük olduğu için, insan sağlığı açısından risk taşımıyor. Bu nedenle, yeni yönetmelikte de bu değerlerde herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Ancak, kurum olarak baz istasyonlarının yaydığı ışımanın belirlenen değerler içinde kalıp kalmadığının denetlemekle de görevliyiz. Yönetmeliğe, denetimin daha iyi yapılabilmesi için birkaç tane daha hüküm ilave ettik. Örneğin, baz istasyonlarının ölçümünü kurum tarafından yetkilendirilen kuruluşlar yapıyor. Yeni yönetmelikle, bu kuruluşların denetimi yapacaklar, baz istasyonlarını kuran, montajının yapan ya da işleten kişilerden olmayacak. Çünkü, burada menfaat ilişkisi olduğundan bağımsız kişiler olacak.
Bunun dışında baz istasyonlarında ölçümü yapan kişilerde, ölçüm konusunda eğitim almış olmaları esası aranacak. Bunun için de yönetmelik çıktıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol yapılarak sertifika programı düzenlenecek. Buna göre, programı bitiren ve sertifika almaya hak kazanan kişiler, ölçümleri yapabilecek.''

 

Ölçüm cihazlarına 'CPS' ile denetleme

Bu hükümlerin dışında bazı tedbirleri de yürürlüğe koymayı istediklerini dile getiren Beydoğan, ''Ölçüm cihazlarının gerçekten ölçüm yapılması gereken baz istasyonunda yapılıp yapıldığının, kim tarafından yapıldığının, değerlerin ne çıktığının ve hangi tarihte yapıldığının tespit edilebilmesi için ölçüm cihazlarına 'GPS' koyacağız'' dedi.

Beydoğan, elde edilen bilgilerin kuruma iletileceğini belirterek, bu sayede spekülasyonların önüne geçilebileceğini ifade etti.

Öte yandan, şu anda Türkiye'de kurulu bulunan 45 bin baz istasyonunun değerlerinin anlık olarak kuruma iletilmesini sağlayacak bir sistemi de kurulmasının planlandığını ifade ederek, ''Böylece tüm baz istasyonlarındaki değerleri bu sistemle izleyeceğiz. Değerlerde herhangi bir yükselme tespit edilirse, oraya gidilerek denetim yapılacak'' diye konuştu.