Bir Kültür Muhiti Olarak 'Meclis'

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Pera Müzesi Oditoryumu'nda 4 Mart Pazartesi günü Bir Kültür Muhiti olarak 'Meclis' adlı bir sempozyum düzenliyor.

01 Mart 2013 Cuma, 09:35
Abone Ol google-news

Halil İnalcık, Cemal Aksu, Nurhan Atasoy, Lale Uluç, Şeyma Güngör, Ekrem Işın, Ersu Pekin, Mehmet Kalpaklı, Zeynep Tarım’ın katılacakları sempozyum saat 10.00’da başlayacak. 

Meclisler, Osmanlılar, Safaviler ve Timurlular gibi Batı Aysa Medeniyet bölgesine mensup toplumlarda sanat, edebiyat veya bilimsel konuların konuşulduğu özel toplantılardır. Entelektüel düşünce hareketliliğini yansıtan aynalar olarak meclisler, özellikleriyle asırlara göre değişebilen, bir toplumun dünyaya bakış açısını gösteren, keyif alınan ve genellikle önceden kurgulanmış bir süreç ve etkinliktir. Bir Kültür Muhiti olarak “Meclis” konulu etkinlik, sohbetin yazılı ve yazılı olmayan adabı, meclisin çeşitleri, katılımcıları, mekanı, zamanı, özellikleri ve konuları üzerinde düşündürmeyi hedefliyor. 

Programda Hüseyin Baykara ve Nevai’nin Meclisleri; Bahçe ve Çiçek Meclisleri; Timurlularda ve Safavilerde Meclis Anlayışı; Meddah Hikayelerine Göre İstanbul’da Sohbet Meclisleri; Bir Kültürel Aktarım yöntemi Olarak Sohbet; Meclisin Levazımatı Müzik-Müziğin Mekanı Meclis; Osmanlı’da Şiirin Mekanı Olarak Meclis; Osmanlı Padişah Meclislerinde Usul ve Erkan başlıklı sunumlar yapılacak. Sempozyum halka açık olarak ücretsiz gerçekleşecek.

 

Program 

10:00 – 10:30 Halil İnalcık, Açılış konuşması

10:30 – 11:00 Cemal Aksu, Hüseyin Baykara ve Nevai’nin Meclisleri

11:30 – 12:00 Nurhan Atasoy, Bahçe ve Çiçek Meclisleri

12:00 – 12:30 Lale Uluç, Timurlularda ve Safavilerde Meclis Anlayışı

14:00 – 14:30 Şeyma Güngör, Meddah Hikâyelerine Göre İstanbul’da Sohbet Meclisleri

14:30 – 15:00 Ekrem Işın, Bir Kültürel Aktarım Yöntemi Olarak Sohbet

15:30 – 16:00 Ersu Pekin, Meclisin Levâzımatı Müzik-Müziğin Mekânı Meclis

16:00 – 16:30 Mehmet Kalpaklı, Osmanlı'da Şiirin Mekânı Olarak Meclis

17:00 – 17:30 Zeynep Tarım, Osmanlı Padişah Meclislerinde Usûl ve Erkân

17:30 – 18:00 Değerlendirme: Sohbet Adabı ve Rituelleri

www.peramuzesi.org.tr