Borusan'dan küresel ısınmaya karşı imza

Borusan Holding, uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde çözüm yaratmaları ve ulusal düzeyde gerekli aksiyonları alarak yeşil ekonomiye geçişi sağlamaları için hükümetleri aksiyona çağıran 2°C Bildirisi'ni imzaladı.

21 Ekim 2011 Cuma, 12:56
Abone Ol google-news

Bildiriyle ilgili açıklama yapan Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, iklim değişikliğinin, dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri olduğunu ve Borusan’ın kurum olarak bu konudaki mücadeleye her boyutta katılacağını belirtti.

21 Ekim 2011, Borusan Holding, 2°C Bildirisi’ni sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde ilk imzalayanlardan biri olarak, öncü küresel şirketler arasında yer aldı.

Bu yıl beşincisi yayınlanan bildiri, “Corporate Leaders Network for Climate Action” öncülüğünde birçok sektörden iş dünyası liderlerinin katılımı ile hazırlandı. Söz konusu Bildiri, 2007 yılında Bali’de yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi öncesi ilk kez hazırlanmış ve iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının geniş desteğini kazanmıştı. 2007 yılından itibaren her yıl yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirveleri öncesinde Bildiri yenilenerek yayınlandı ve her seferinde daha geniş küresel bir imzacı kitlesinin desteğini kazandı.

Bildiri ile iş dünyasının liderleri iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomiye büyük önem verdiklerini belirtiyorlar. Ayrıca Bildiri’de yeşil kalkınmanın gerçekleşmesini güvence altına alacak eylemler detaylandırılarak, küresel sıcaklık artışının en fazla 2°C’de tutulması gerekliliğine dikkat çekiliyor.

Sürdürülebilirliğe büyük önem verdiğini ve iklim değişikliğiyle mücadelenin her boyutuna katılacaklarını belirten Borusan Holding CEO'su Agah Uğur, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"İklim değişikliği insanlık tarihindeki en önemli sorunlardan biri. Eğer kamu yöneticileri ve özel sektör yetkilileri gerekli önlemleri zamanında alamazlarsa, insanlığın sürdürülebilirliği tehlikeye girecek. Durban’da yapılacak BM İklim Değişikliği Zirvesinde uzlaşma sağlanmasının, Rio + 20 görüşmelerinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz."


 
Küresel sıcaklık artışı 2°C ile sınırlanmalı


2°C Bildirisi, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre 2010 yılında küresel karbon salımlarının kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çekerek mevcut ilerleme ile yıllık 2°C artış sınırının geçileceğini vurguluyor. Bildiri, iş dünyasının iklim değişikliğine karşı çözümler geliştirme konusunda hükümetler ile beraber çalışma arzusunu ortaya koyuyor ve aşağıda belirtilen eylemlerin hükümetler tarafından hayata geçirilmesi için çağrıda bulunuyor:

·         İklim değişikliği konusunda uluslararası iş birliği gerekiyor. Durban toplantısında alınacak kararlar Rio+ 20 toplantısında mutabakata varılması için önemli bir fırsat. Bu iş birliği finansman akışını da sağlayacak.

·         Etkin piyasa mekanizmalarının oluşturularak karbon fiyatının belirlenmesi uzun dönemli istikrar sağlanmasına katkıda bulunacak. Hükümetler ulusal piyasa temelli çözümleri hayata geçirmeli.

·         Düşük karbonlu ve iklime dayanıklı kalkınma modelinin finansmanına acil ihtiyaç bulunuyor. Geçiş döneminin finansmanı önemli, çünkü ülkeler kaynak kullanımında önceliklerini yoksulluk, kalkınma ve düşük maliyetli yeni iş alanlarını yaratılmasına veriyor.

·         Yeni teknoloji, beceri ve süreçler ile ilgili inovasyon çabalarının teşvik edilmesi gerekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) çalışmasına göre 2050 yılında karbon emisyonlarının %50 azaltılması için hükümetlerin bugünden itibaren Ar-Ge çalışmalarını ve yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasını desteklemeleri gerekiyor.

·         Enerji ve kaynak verimliliklerinin teşvik edilmesi hızlı ve maliyet etkin sera gazı salımı azaltılmasını sağlar ve öncelikli hedef olmalı.

·         Acil olarak mevcut orman alanlarının korunması ve artırılması için önlemler alınmalı.

·         Hükümetler iklim değişikliğine dayanıklı ve düşük karbonlu altyapı hizmeti sunmak için bütünsel bir bakış açısı ile politika geliştirmeli ve planlama yapmalı.