BTK ceza yağdırdı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), çeşitli gerekçelerle, işletmecilere toplam 1 milyon 722 bin liralık para cezası verdi.

30 Temmuz 2013 Salı, 09:30
Abone Ol google-news

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun (BTK) internet sitesinde yer alan kurul kararlarına göre, "Vodafone Türkiye 3G'de 11.3 Mbps veri yükleme hızına ulaşan ilk operatör oldu" şeklinde ifadelerin yer aldığı basın açıklaması ile veri yükleme hızı konusunda diğer mobil işletmeciler arasında kıyaslama yaptığı gerekçesiyle Vodafone'a, (2012 yılı net satış gelirinin milyonda 13'ü oranında) 57 bin lira para cezası verdi. Kurul, Vodafone'un Mart 2013 dönemine kadar 1 sahada band genişliğini hatalı olarak bildirdiği için söz konusu döneme kadar geçen süre için kullandığı fazla band genişliği için gerekli telsiz ücretlerinin tahakkuk ettirilmesi için icraya yetki verilmesini kararlaştırdı.

BTK, şirketlerine tahsisli olmayan frekans kullanması nedeniyle Turkcell'e , (2011 yılı net satış gelirinin yüzbinde 1'i oranında) 83 bin lira para cezası verdi. Avea'nın, toplam 523 bin 909 abonelik için asgari fatura tutarı ve son ödeme tarihini ihtiva eden fatura bilgilerini göndermediği tespit eden BTK, Avea hakkında, (2011 yılı net satış gelirinin yüzbinde 15'i oranında) 436 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Türk Telekom'a, toplam 14 bin 859 abonelik için asgari fatura tutarı ve son ödeme tarihini ihtiva eden fatura bilgilerini göndermediği gerekçesiyle, (2012 yılı net satış rakamı olan 7 milyar 253 milyon 226 bin 579,62 liranın yüzbinde 2'si oranında) 145 bin lira, Ağustos ayına ilişkin uluslararası aramalarda "ortalama kurulum süresi" ve "arama blokaj oranı" istatistikleri için alınan gözlemler üzerinde veri seçiminin yapıldığı kanati ile kuruma yanıltıcı bilgi verdiği gerekçesiyle de (2011 yılı net satış rakamının yüzbinde 5'i oranında) 369 bin lira olmak üzere toplam 514 bin lira para cezası kesti.

TTNET'in de 1.034 abonelik için asgari fatura tutarı ve son ödeme tarihini ihtiva eden fatura bilgilerini göndermediğini tespit eden BTK, TTNET hakkında, (2012 yılı net satış rakamı olan 3 milyar 102 milyon 451bin 773,44 liranın yüzbinde 1'i oranında) 31 bin lira, Mayıs 2012 dönemine kadar abonelerin asgari üç aylık kullanım detayı /ayrıntılı fatura bilgilerine internet üzerinden ücretsiz olarak erişebilmelerini temin etme yükümlülüğünü yerine getirmediği için de (2011 yılı net satış gelirinin onbinde 1'i oranında) 315 bin lira olmak üzere toplam 346 bin lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, Superonline tarafından onay alınmadan abonelerin başka bir tarifeye geçirilmesi neticesinde incelemeye konu dönemde, 40 bin 454 abonenin 1 milyon 236 bin 488,93 liradan fazla ücretlendirilmesi, incelemeye konu dönemde, 76 bin 77 fesih talebinin 1.139'unda abonenin hizmetinin, fesih bildiriminden itibaren 24 saat içerisinde durdurulmaması, 39 bin 171 aboneden 2.167'sinin yazılı fesih talebinin Superonline'a ulaşmasından itibaren 48 saat içerisinde fesih işlemlerinin gerçekleştirilmemesi ve İSS değişikliği süreci kapsamında diğer İSS'lere geçiş yapan bazı abonelerin Superonline nezdindeki abonelik kaydının geçiş tarihinden sonraki bir tarihte iptal edilmesi nedeniyle toplam 285 bin 844 lira para cezası verdi.